งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ไขข้อข้องใจ โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้

2 การจัดสรรและบริหารงบประมาณ
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย จัดสรรงบประมาณอะไรให้บ้าง

3 การจัดสรรและบริหารงบประมาณ
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ขาดแคลนครูและบุคลากร ทางการศึกษา สพฐ.จะช่วยเหลืออย่างไร

4 การจัดสรรและบริหารงบประมาณ
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ติดหนี้ค่าสาธารณูปโภค สพฐ จะช่วยเหลืออย่างไร

5 โรงเรียนคู่พัฒนา ทำอย่างไรจึงเกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน ในโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคู่สหกิจ สพฐ.ต้องทำอย่างไร

6 เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป. สพม. และโรงเรียน
จะวางแผนร่วมมือกันอย่างไร เพื่อรองรับเครือข่ายผู้ปกครองที่อยู่นอกกรอบกติกา


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google