งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไขข้อข้องใจ โดย ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไขข้อข้องใจ โดย ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการ เรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไขข้อข้องใจ โดย ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการ เรียนรู้

2 โรงเรียนที่มีอัตราการ แข่งขันสูง โรงเรียนที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่เปิดสอน เฉพาะ ม. ปลาย จัดสรรงบประมาณ อะไรให้บ้าง การจัดสรรและบริหาร งบประมาณ

3 โรงเรียนที่มีอัตราการ แข่งขันสูง โรงเรียนที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่เปิดสอน เฉพาะ ม. ปลาย ขาดแคลนครูและ บุคลากร ทาง การศึกษา สพฐ. จะ ช่วยเหลืออย่างไร

4 การจัดสรรและบริหาร งบประมาณ โรงเรียนที่มีอัตราการ แข่งขันสูง โรงเรียนที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่เปิดสอน เฉพาะ ม. ปลาย ติดหนี้ค่า สาธารณูปโภค สพฐ. จะช่วยเหลืออย่างไร

5 โรงเรียนคู่พัฒนา ทำอย่างไรจึงเกิด ความร่วมมืออย่าง ยั่งยืน ในโรงเรียนคู่ พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคู่สหกิจ สพฐ. ต้องทำอย่างไร

6 เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป. สพม. และ โรงเรียน จะวางแผนร่วมมือ กันอย่างไร เพื่อรองรับเครือข่าย ผู้ปกครองที่อยู่นอก กรอบกติกา


ดาวน์โหลด ppt ไขข้อข้องใจ โดย ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google