งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Piaget, Vygotsky ข้อมูลใหม่ ความรู้เดิม การ ปรับให้ เหมาะ กระบวนการสร้างความรู้ การรับข้อมูลเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Piaget, Vygotsky ข้อมูลใหม่ ความรู้เดิม การ ปรับให้ เหมาะ กระบวนการสร้างความรู้ การรับข้อมูลเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Piaget, Vygotsky

4 ข้อมูลใหม่ ความรู้เดิม การ ปรับให้ เหมาะ กระบวนการสร้างความรู้ การรับข้อมูลเข้า

5 Gardner

6 เชาวน์ปัญญา 8 ด้านของ Gardner 1. เชาวน์ปัญญาด้านภาษา 2. เชาวน์ปัญญาด้าน คณิตศาสตร์ หรือ เหตุผลเชิงตรรกะ 3. เชาวน์ปัญญาด้านมิติ สัมพันธ์ 4. เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี

7 เชาวน์ปัญญา 8 ด้านของ Gardner 5. เชาวน์ปัญญาด้านการ เคลื่อนไหวร่างกาย และ กล้ามเนื้อ 6. เชาวน์ปัญญาด้านการ สัมพันธ์กับผู้อื่น 7. เชาวน์ปัญญาด้านการ เข้าใจตนเอง 8. เชาวน์ปัญญาด้านการ เข้าใจธรรมชาติ

8 เชาวน์ปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน

9 Pepert

10 การสร้างพลังความรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ดี การสร้างสรรค์ชิ้นงาน สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง

11 Klausmeier

12 Information Processing Theory Input Output encoding decoding เข้ารหัส ถอดรหัส Mem ory

13 Input สิ่งแวดล้อม ความจำ สัมผัส (SR) ความจำ ระยะสั้น (STM) ความจำ ระยะยาว (LTM) การตอบสนอง Output Metacognition


ดาวน์โหลด ppt Piaget, Vygotsky ข้อมูลใหม่ ความรู้เดิม การ ปรับให้ เหมาะ กระบวนการสร้างความรู้ การรับข้อมูลเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google