งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง ที่จะช้า เมื่อเทียบกับวัยทารก สัดส่วนของร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไป กระดูกมีความแข็งแรง กล้ามเนื้อและ ประสาทสัมผัสทำหน้าที่ได้ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง ที่จะช้า เมื่อเทียบกับวัยทารก สัดส่วนของร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไป กระดูกมีความแข็งแรง กล้ามเนื้อและ ประสาทสัมผัสทำหน้าที่ได้ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง ที่จะช้า เมื่อเทียบกับวัยทารก สัดส่วนของร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไป กระดูกมีความแข็งแรง กล้ามเนื้อและ ประสาทสัมผัสทำหน้าที่ได้ดี เหมาะ ที่จะเล่นกีฬาประเภทเคลื่อนไหว เด็กวัย 2-6 ขวบ

3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 6-12 ปี

4 การเจริญเติบโตช้าลง ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สุขภาพดีกว่าวัยอื่นๆ ความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น เป็นระยะที่เด็กผู้หญิงจะโตเร็วกว่า เด็กผู้ชาย จนกระทั่งย่างเข้าวัยรุ่น ผู้ชายจะโตทันเด็กผู้หญิงและล้ำหน้า เด็กผู้หญิง เด็กในวัยนี้ชอบทำกิจกรรม ต่างๆที่ใช้ความรวดเร็ว เนื่องจากการ ทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อและ ประสาท

5 มีอัตมโนทัศน์ที่ซับซ้อน มีความเป็นตัวเอง เพื่อนคือคนสำคัญ เรียนรู้การควบคุมตนเอง ไวต่อการแสดงออกของคนอื่นที่มีต่อตนเอง มีเหตุผล ความ ก้าวร้าว ลดลง อยากเป็น คนดี อย่า ส ั่งการเด็ก บอกเด็ก ทำทุกอย่างให้เด็ก นอกจากจะทำให้เด็กไม่มีปัญญาแล้วยังคิดไม่เป็นด้วย

6 เด็กวัยประถมศึกษาคิดอย่างมีเหตุผล ชอบช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตร ประจำวัน อยากเป็นตัวของตัวเอง ชอบค้นคว้าเรียนรู้จริงจังในสิ่งที่ตน สนใจ

7 ด. ญ. ศุภกัญญาศิริปูชกะชั้น ม.1/10 ด. ญ. อุษาเกษราชั้น ม.1/10 ด. ญ. เกณิกาดาวพรายชั้น ม.1/10 ด. ช. บุรินธรพะสุชั้น ม.1/10 ด. ช. เอกธนามะระหยกชั้น ม.1/10

8 ขอจบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง ที่จะช้า เมื่อเทียบกับวัยทารก สัดส่วนของร่างกายค่อยๆเปลี่ยนไป กระดูกมีความแข็งแรง กล้ามเนื้อและ ประสาทสัมผัสทำหน้าที่ได้ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google