งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น เรื่อง เหตุการณ์

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หมายถึง ผลลัพธ์ที่เราสนใจ จากผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม หมายเหตุ เหตุการณ์เป็น สับเซต ( เซตย่อย ) ของแซมเปิลสเปซ ( หรือ ปริภูมิตัวอย่าง ) เหตุการณ์

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ในการทดลองสุ่ม โดยการโยนเหรียญบาท 1 อัน 1 ครั้ง ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี 2 อย่าง คือ ขึ้นหัว หรือขึ้นก้อย ถ้าให้ H แทนหัว, และ T แทนก้อย และถ้าให้ S แทนแซมเปิลสเปซ ของการทดลองสุ่มนี้

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ S = {H, T} ( เขียนในรูปเซต ) - ถ้าผลลัพธ์ที่เราสนใจ คือ เหรียญขึ้นหัว เรียกผลลัพธ์ที่ได้ เหรียญขึ้นหัวนี้ว่า เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้น หัว หมายเหตุ นิยมใช้ E แทนเหตุการณ์ที่ สนใจใด ๆ

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นั่นคือ ถ้าให้ E แทน เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้น หัว จะได้ E = {H} ( เขียนในรูปเซต ) ให้นักเรียนทำกิจกรรม ต่อไปนี้

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตัวอย่างที่ 1 โยนเหรียญ บาท 3 เหรียญ 1 ครั้ง จงหาผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ (H = หัว, T = ก้อย ) 1) เหตุการณ์ที่จะ ออกก้อย อย่างน้อย 2 เหรียญ 2) เหตุการณ์ที่จะ ออกหัว 2 เหรียญ

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง H H T T HHH ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดจาก เหรียญที่ 1 เหรียญที่ 2 เหรียญที่ 3 โยน 3 เหรียญ พร้อมกัน โยน 3 เหรียญ พร้อมกัน T T H H T T H H H H T T H H T T H H T T H H T T THTTHT THTTHT TTH TTT HHT HTHHTH HTHHTH HTT THH

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการทดลองสุ่ม มี 8 แบบ คือ HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH และ TTT HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH และ TTT

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) เหตุการณ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อย 2 เหรียญ มีผลลัพธ์ 4 แบบ คือ HTT, THT, TTH และ TTT

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) เหตุการณ์ที่จะออกหัว 2 เหรียญ มีผลลัพธ์ 3 แบบ คือ HHT, HTH และ THH

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ( หน้า 39) ตัวอย่างที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google