งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น เรื่อง เหตุการณ์

3 เหตุการณ์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เราสนใจ
จากผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม หมายเหตุ เหตุการณ์เป็น สับเซต(เซตย่อย) ของแซมเปิลสเปซ (หรือ ปริภูมิตัวอย่าง)

4 ในการทดลองสุ่ม โดยการโยนเหรียญบาท
1 อัน 1 ครั้ง ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี 2 อย่าง คือ ขึ้นหัว หรือขึ้นก้อย ถ้าให้ H แทนหัว, และ T แทนก้อย และถ้าให้ S แทนแซมเปิลสเปซ ของการทดลองสุ่มนี้

5 จะได้ S = {H , T} (เขียนในรูปเซต)
ถ้าผลลัพธ์ที่เราสนใจ คือ เหรียญขึ้นหัว เรียกผลลัพธ์ที่ได้เหรียญขึ้นหัวนี้ว่า เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว หมายเหตุ นิยมใช้ E แทนเหตุการณ์ที่ สนใจใด ๆ

6 นั่นคือ ถ้าให้ E แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว จะได้
E = {H} (เขียนในรูปเซต) ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

7 ตัวอย่างที่ 1 โยนเหรียญบาท 3 เหรียญ
1 ครั้ง จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปนี้ (H = หัว , T = ก้อย) 1) เหตุการณ์ที่จะออกก้อย อย่างน้อย 2 เหรียญ 2) เหตุการณ์ที่จะออกหัว 2 เหรียญ

8 H T HHH T H HHT H HTH HTT THH THT T TTH TTT ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดจาก
โยน 3 เหรียญ พร้อมกัน เหรียญที่ 1 เหรียญที่ 2 เหรียญที่ 3 H T HHH T H HHT H HTH HTT THH THT T TTH TTT

9 HHH , HHT , HTH , HTT , THH , THT , TTH และ TTT
จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการทดลองสุ่ม มี 8 แบบ คือ HHH , HHT , HTH , HTT , THH , THT , TTH และ TTT

10 HTT , THT , TTH และ TTT 1) เหตุการณ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อย
1) เหตุการณ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อย 2 เหรียญ มีผลลัพธ์ 4 แบบ คือ HTT , THT , TTH และ TTT

11 2) เหตุการณ์ที่จะออกหัว2 เหรียญ
มีผลลัพธ์ 3 แบบ คือ HHT , HTH และ THH

12 (หน้า 39) ตัวอย่างที่ 2


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google