งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน เรื่อง Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน เรื่อง Set."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน เรื่อง Set

2 นิยาม สับเซต สับเซต (subset) หรือ “ เซตย่อย ” คือ เซตที่เล็ก กว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้ สมาชิกร่วมกัน การที่เซต A จะเป็นสับเซตของเซต B ได้นั้น สมาชิกทุกตัวของเซต A จะต้องเป็นสมาชิกของ เซต B สัญลักษณ์สับเซต A เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A B A ไม่เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A B

3 ตัวอย่างสับเซต ตัวอย่างที่ 1 A = {1, 2, 3} B = { 1, 2, 3, 4, 5} ∴ A ⊂ B ตัวอย่างที่ 2 E = { 2,5,0 } F = { 2,1,0 } ∴ E F F เพราะสมาชิกบางตัวของ E ไม่ได้อยู่ใน F

4 ส่วนเติมเต็ม หรือ คอมพลีเมนต์ (complement) ส่วนเติมเต็ม หรือ คอมพลีเมนต์ คือแนวคิดหนึ่งที่ใช้ใน การเปรียบเทียบเซต เพื่อที่จะให้ทราบว่า เมื่อเซตหนึ่ง สัมพันธ์กับอีกเซตหนึ่ง มีสมาชิกใดบ้าง ที่อยู่ภายใต้เซตเพียงเซตเดียว แบ่งออกตามการใช้ งานเป็น ส่วนเติมเต็มสัมบูรณ์ (absolute complement) แนวคิดแรกหมายถึง ส่วนเติมเต็มที่เปรียบเทียบระหว่าง เซตกับยูนิเวอร์ส ส่วนเติมเต็มสัมพัทธ์ (relative complement) ซึ่ง (universal set) เป็นส่วนเติมเต็มที่เปรียบเทียบระหว่างเซต กับเซต ด้วยกัน

5 คอมพลีเมนต์ (Complement) คอมพลีเมนต์ของเซต A คือ เซตที่ประกอบด้วย สมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมด ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ของ A เขียนแทนด้วย A' เช่น ถ้าให้ U = { พ่อ, แม่, หนูหน่อย, น้อง } A = { พ่อ, น้อง } จะได้ว่า A' = { แม่, หนูหน่อย }

6 จัดทำโดย นางสาว ดาราวรรณ นงภา ชั้น ม.4/5 เลขที่ 14 เสนอ คุณครู ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน เรื่อง Set.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google