งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับ เซต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับ เซต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล

2 ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับ เซต 2. สามารถเขียน แผนภาพแทนเซตได้

3 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ชนิดของ เซต 1. เซตว่าง 2. เซตจำกัด 3. เซตอนันต์

4 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เซต ว่าง เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เรียกว่า เซตว่าง แทน ด้วยสัญลักษณ์ { } หรือ  เช่ น A = เซตของนกที่ ไม่มีปลีก B = เซตของ X + 3 = X

5 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เซตจำกัด คือ เซต ที่สามารถนับ จำนวนได้แน่นอน เซต จำกัด เช่น A ={1,2,3,4,5} มีสมาชิก 5 ตัว

6 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เซตอนันต์ คือ เซตที่ ไม่สามารถนับ จำนวนได้ เซต อนันต์ เช่น A ={1,2,3,…}

7 ครูสหรัฐ สีมานนท์ สับเซต (Subsets) เซต A เป็นสับ เซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A  B ความสัมพันธ์ ของเซต

8 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ไม่เป็นสับเซต เซต A ไม่เป็นสับ เซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง ตัวของเซต A ที่ไม่เป็น สมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วย A  B

9 ครูสหรัฐ สีมานนท์ 1) เซตทุกเซตเป็นสับ เซตของตัวเอง 2) เซตว่าง เป็นสับเซตของเซตทุก เซต 3) จำนวนสับเซต ของเซต มีได้เท่ากับ 2 n สับเซต เมื่อ n แทนจำนวน สมาชิกของเซต A ข้อสังเกตสับเซต

10 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ถ้า A = {1, 2, 3} จะได้สับเซตที่เป็นไป ได้ทั้งหมดของเซต A คือ ตัวอย่างการเขียน สับเซต

11 ครูสหรัฐ สีมานนท์ การดำเนินการ เกี่ยวกับเซต ยูเนี่ยน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ ผลต่าง

12 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ให้ A และ B เป็นเซต ใด A ยูเนีย B เขียน แทนด้วย = เซตที่เกิดจาก การนำเอาสมาชิก ของเซต A และ B มาไว้ด้วยกัน ตัว ที่ซ้ำกันก็เอามาตัว เดียว

13 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 1 1. จงหา A ={3,9 } B ={4,6,7} {3,4,6,7, 9}

14 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ช่วยกั นคิด 1. กำหนดให้ เซต A,B,C ต่อไปนี้ A ={1,3,5,7} B ={4,5,6,9} จง หา C ={{1},4,8,9}

15 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ให้ A และ B เป็นเซตใด A อินเตอร์เซกชัน B เขียน แทนด้วย = เซตที่เกิดจาก การนำเอาสมาชิก ของเซต A และ B ที่ เหมือนกันเท่านั้น

16 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 1 1. จงหา จากเซตที่กำหนดให้ A ={3,7, 9} B ={4,6, 7} {7}

17 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 2 1. จงหา กำหนดให้ A ={6,7,8,9} B ={7,9,11 } C ={1,3,7,{5, 7}}

18 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ให้ A เป็นเซตใด ถ้า A คอมพลีเมนต์ เขียนแทน ด้วย = เซตที่เป็นสมาชิก ของเซต U แต่ไม่ เป็นสมาชิกของเซต A U คือ เอกภพ สัมพัทธ์

19 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 1 1. จงหา จาก เซตที่กำหนดให้ U ={1,2,3, …10} A ={4,6,7} {1,2,3,5,8,9,10}

20 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 2 1. จากเซตที่ กำหนดให้ A ={1,2,3 } B ={- 1,0,1} จง หา

21 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ให้ A,B เป็นเซตใด ผลต่างของ A และ B เขียนแทนด้วย A-B = เซตที่เป็นสมาชิก ของเซต A แต่ไม่ เป็นสมาชิกของเซต B A- B

22 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 1 1. จากเซตที่ กำหนดให้ B ={1,2,3,4, 5,6} จง หา 1. 2.2.

23 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 1 1. จากเซตที่ กำหนดให้ B ={1,3,5,7, 9} จงหา 1. 2.2. U ={1,2,3,… 10} A ={1,2,3,4, 5,6} C =

24 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่าง ที่ 2 1. จากเซตที่ กำหนดให้ A ={1,2,3} B ={- 1,0,1} C ={-1,- 2,-3} จง หา


ดาวน์โหลด ppt ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับ เซต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google