งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบมี เงื่อนไขได้ 2. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบมี เงื่อนไขได้ 2. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล

2 ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบมี เงื่อนไขได้ 2. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบที่เป็น อิสระต่อกันได้

3 ครูสหรัฐ สีมานนท์ หัวข้อ การศึกษา 1. ความน่าจะเป็น แบบมีเงื่อนไข 2. ความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์ ที่เป็นอิสระต่อกัน

4 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ในการผลิตหลอด ไฟฟ้า 12 หลอด พบ 8 หลอด เป็นหลอดดี ถ้าสุ่มหยิบ 3 หลอด จงหาความน่าจะเป็นที่ เรื่องเก่ามา เล่าใหม่ 1. ได้หลอดดี ทั้งหมด 2. ได้หลอดดี 2 และชำรุด 1

5 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ความน่าจะเป็นที่เกิด เหตุการณ์หนึ่ง โดยที่ มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้น ก่อน และมีผลกระทบ ต่อกันและกัน ความน่าจะเป็น แบบมีเงื่อนไข

6 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เหตุการณ์ ในกล่องมีลูกบอลสีดำ 4 ลูก ลูกบอลสีแดง 6 ลูก หยิบลูกบอลสอง ลูก โดยหยิบที่ละลูก และไม่ใส่คืนก่อนหยิบ ลูกที่สอง

7 ครูสหรัฐ สีมานนท์ เหตุการ ณ์ กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล สีแดง 4 ลูกและสีขาว 5 ลูก หยิบลูกบอล 2 ลูกโดยหยิบที่ละลูก และไม่ใส่คืน จงหา ความน่าจะเป็นที่หยิบ ได้สีขาวลูกที่สอง เมื่อ หยิบลูกแรกได้สีแดง

8 ครูสหรัฐ สีมานนท์ กำหนดให้เหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B ที่ เกี่ยวข้องกัน ความน่าจะ เป็นแบบมีเงื่อนไข ของ เหตุการณ์ B เมื่อทราบ เหตุการณ์ A เกิดขึ้น แล้ว บท นิยาม สัญลักษณ์ P(B|A)

9 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ทำนอง เดียวกัน ถ้า

10 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 1 โยนลูกเต๋าสองลูก 1 ครั้ง จงหาความน่าจะ เป็นที่จะได้แต้มลูก หนึ่งเป็น 3 เมื่อ ทราบผลรวมของแต้ม น้อยกว่า 6

11 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ทฤษฎีบท ถ้า A และ B เป็น เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกัน

12 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 2 สุ่มหยิบไพ่ 2 ใบจาก สำหรับที่มีไพ่ 52 ใบ โดยหยิบไพ่ใบแรก แล้วไม่ใส่คืนก่อนหยิบ ใบที่ 2 จงหาความ น่าจะเป็นที่ไพ่ทั้งสอง ใบจะเป็นโพดำ

13 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 3 ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสี ขาว 3 ลูก สีเขียว 2 ลูก สุ่มมา 2 ลูก หยิบ ที่ละลูกและไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่ลูก แรกเป็นสีขาว ลูกที่สอง เป็นสีเขียว

14 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ความน่าจะเป็นที่เป็น เหตุการณ์อิสระ บทนิยาม ถ้า A และ B เป็นเหตุการณ์ที่อิสระ กันแล้ว

15 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 4 หยิบไพ่ 2 ใบ จาก สำหรับ โดยหยิบที่ละ ใบ แล้วใส่กลับก่อน หยิบใบที่ 2 จงหา ความน่าจะเป็นที่ไพ่ทั้ง สองเป็น โพแดง

16 ครูสหรัฐ สีมานนท์ ตัวอย่างที่ 5 ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสี ขาว 5 ลูก สีแดง 4 ลูก สุ่มมา 2 ลูก หยิบที่ละลูกและใส่คืน ความน่าจะเป็นที่ลูก แรกเป็นสีขาว ลูกที่สอง เป็นสีแดง


ดาวน์โหลด ppt ครูสหรัฐ สีมานนท์ วิทยาลัยการ อาชีพวังไกลกังวล. ครูสหรัฐ สีมานนท์ จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบมี เงื่อนไขได้ 2. คำนวณหาความ น่าจะเป็นแบบที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google