งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 2  4 =

4 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 3  6 =

5 5  7 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓

6 6  5 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔

7 2  8 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕

8 21  9 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖

9 23  2 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗

10 51  4 = ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘

11 26  2 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙

12 35  5 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 2  4 =

15 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 3  6 =

16 5  7 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓

17 6  5 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔

18 2  8 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕

19 21  9 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖

20 23  2 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗

21 51  4 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘

22 26  2 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙

23 35  5 = ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt เล่มที่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google