งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้ของ สมาชิก ทั้งหมด หนี้ของสมาชิกทุก สัญญารวมกันไม่เกิน หนึ่งแสน สำรวจครั้ง แรก ก่อน 30 สิงหาคม 2551 สำรวจเพิ่มเติมถึง วันที่ 30 กันยาน 2551 ( ไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้ของ สมาชิก ทั้งหมด หนี้ของสมาชิกทุก สัญญารวมกันไม่เกิน หนึ่งแสน สำรวจครั้ง แรก ก่อน 30 สิงหาคม 2551 สำรวจเพิ่มเติมถึง วันที่ 30 กันยาน 2551 ( ไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้ของ สมาชิก ทั้งหมด หนี้ของสมาชิกทุก สัญญารวมกันไม่เกิน หนึ่งแสน สำรวจครั้ง แรก ก่อน 30 สิงหาคม 2551 สำรวจเพิ่มเติมถึง วันที่ 30 กันยาน 2551 ( ไม่เกิน 1 ตุลาคม 2551) ในปีที่ 1 ปีที่ 2 ก็ต้องไม่เกินหนึ่ง แสนเช่นกัน แหล่งเงินทุนที่สหกรณ์ กู้ยืมเข้าโครงการได้ทุกแหล่งเงินทุน *- แหล่งเงินทุนที่ไม่เสียดอกเบี้ยเงินกู้ต้องตัดออกเบิก ไม่ได้ *- ได้รับชดเชยดอกเบี้ยแล้วในโครงการอุทกภัยและยัง ไม่สิ้นสุดโครงการตัดออก *- มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 3 ก็ลดภาระดอกเบี้ยได้เพียง เท่านั้น

2 หลักคิดในการกำหนดแผนการเบิก ชดเชยดอกเบี้ย ใช้หลักเดือนที่สิ้นสุดการชำระหนี้เป็นสมมติฐาน การชำระหนี้ในอนาคต โดยการนำเดือนตุลาคม เป็นเดือนแรก ถึงเดือนกันยายน เป็นเดือน สุดท้าย ตามรายเดือนของปีงบประมาณ หนี้สมาชิกรายใดสิ้นสุดชำระหนี้เดือนใดให้แยก ไปตามเดือนนั้น และระบุปี พ. ศ. ของการสิ้นสุด ชำระหนี้ปีนั้น เช่น เดือนตุลาคม 2540, ตุลาคม 2541, ตุลาคม 2542.. ถึงเดือนตุลาคม 2553 เดือนมกราคม 2538, มกราคม 2540, มกราคม 2552 เป็นต้น เดือนมีนาคม 2537, มีนาคม 2539, มีนาคม 2554 เป็นต้น

3

4 วิธีการคิดเมื่อสมาชิกมาชำระชดเชย วันที่สมาชิกจ่าย เงินกู้และขอรับ ชดเชยดอกเบี้ยใน วันที่ 1 ตุลาคม 2551 วันที่สมาชิกจ่าย เงินกู้และขอรับ ชดเชยดอกเบี้ย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 วันที่สมาชิกจ่าย เงินกู้และขอรับ ชดเชยดอกเบี้ย ในวันที่ 31 มกราคม 2552 ระยะเวลาการคิด ดอกเบี้ยชดเชยย้อน ไป 1 ปี คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลาการคิด ดอกเบี้ยชดเชย ย้อนไป 1 ปี คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ระยะเวลาการคิด ดอกเบี้ยชดเชย ย้อนไป 1 ปี คือ วันที่ 31 มกราคม 2551 เท่ากับต้นเงินชำระ คูณด้วยอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทคูณระยะเวลา 1 ปี


ดาวน์โหลด ppt หนี้ของ สมาชิก ทั้งหมด หนี้ของสมาชิกทุก สัญญารวมกันไม่เกิน หนึ่งแสน สำรวจครั้ง แรก ก่อน 30 สิงหาคม 2551 สำรวจเพิ่มเติมถึง วันที่ 30 กันยาน 2551 ( ไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google