งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบ Internet นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล. ความเป็นมา เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer System) ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบ Internet นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล. ความเป็นมา เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer System) ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบ Internet นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล

2 ความเป็นมา เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer System) ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน เช่นเครือข่ายแลน เครือข่ายของเครื่องมินิหรือ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่ละเครือข่ายจะต้องมีเครื่องแม่ ข่าย (Server) ที่เรียกว่า โฮสต์ (Host) คอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการ

3 ความเป็นมา อินเตอร์เน็ตเกิดจากความร่วมมือของ กระทรวงกลาโหมอเมริกัน (DOD หรือ US Department Of Defense) และองค์การป้องกันประเทศอเมริกา (ARPA หรือ Armed-Forces Research Project Agency) ก่อตั้งโครงการ ARPANET เพื่อทดลองระบบ เครือข่ายของหน่วยงานทางทหาร เป็นการกระจายการ เก็บข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อป้องกัน การทำลายข้อมูลจากข้าศึก มีการเชื่อมโยงศูนย์ คอมพิวเตอร์จากที่ต่างๆเข้าด้วยกัน ให้สามารถทำงาน แทนกันได้

4 การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตใน ประเทศไทย เริ่มเชื่อมต่อครั้งแรกในปี 2532 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จุดประสงค์เพื่อใช้รับส่ง อิเล็กทรอนิกส์เมลล์กับประเทศออสเตรเลียศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) จัดทำ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยขึ้น เส้นทางการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตใน ไทยเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่อเมริกามี 3 เส้นทาง NECTEC, จุฬาลงกรณ์ และ KSC

5 วิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต การเชื่อมโยงโดยตรงด้วยเกตเวย์เป็นการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้ากับ Backbone ของ อินเตอร์เน็ต โดยผ่าน เกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router สายสื่อสารความเร็วสูงมาก มักใช้กับองค์กร ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การเชื่อมโยง ต่อผ่าน Internet Service Providers (ISP) เป็นการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าสู่อินเตอร์เน็ต โดยผ่าน บริษัทผู้ให้บริการจัดสรรการเชื่อมโยง

6 โปรโตคอล (Protocol) คืออะไร เป็นกลุ่มของกฏหรือกติกาที่มีการบัญญัติขึ้น สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างตัวส่งและตัวรับ เพื่อให้ตัวส่งและตัวรับใช้กติกานี้ ร่วมกัน ทำให้การ สื่อสารเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีระเบียบ ตัวอย่างของโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) FTP (File Transfer Protocol) HTTP (Hyptertext Trasfer Protocol)

7 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต รับส่งจดหมาย (email) - ใช้โปรแกรมยูโดร่า, เอ้าท์ลุค เป็นต้น ค้นหาข้อมูลและภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว - ใช้โปรแกรมเนทสเคป, เอ็กซ์โพร เลอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ไดร์ซเวอร์ และอื่น ๆ ขาย สินค้า โฆษณาหรือสั่งซื้อสินค้า เล่มเกมส์ผ่าน อินเตอร์เน็ต พูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ - ใช้ โปรแกรมเน็ตทูโฟน รับส่งแฟ็กซ์ ดูหนัง ฟังเพลง และ อื่น ๆ อีกมากมาย

8 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต World Wide Web (WWW) คืออะไร เกิดขึ้นในปี 1989 โดย Tim Berners-Lee แห่ง ห้องปฏิบัติการ CERN เป็นบริการหนึ่งที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเตอร์ ง่ายขึ้น ผู้ใช้ไม่ต้องจดจำคำสั่งของยูนิกซ์อีกต่อไป เป็นการ แสดงเอกสารที่อยู่ในรูปของสื่อผสม (Multimedia) ที่เรียกว่าเว็บ เพจ (Web Page) ที่ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ส่วนประกอบของ WWW แหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ (Web Site) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เว็บไซต์หรือเว็บเซิรฟ์เวอร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็น แหล่งเก็บ เว็บเพจ เว็บบราวเซอร์ หรือเว็บไคลเอ็นต์ เป็น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเข้าสู่ WWW เพื่อเปิดดูเว็บเพจในเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบ Internet นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล. ความเป็นมา เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer System) ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google