งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOFTWAR E ซอฟต์แวร์ ชุดของคำสั่ง ที่สั่งให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตามลำดับขั้นตอนที่ กำหนด จนกระทั่งได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOFTWAR E ซอฟต์แวร์ ชุดของคำสั่ง ที่สั่งให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตามลำดับขั้นตอนที่ กำหนด จนกระทั่งได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SOFTWAR E

3 ซอฟต์แวร์ ชุดของคำสั่ง ที่สั่งให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตามลำดับขั้นตอนที่ กำหนด จนกระทั่งได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ

4 ประเภทของ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์แบ่ง เป็น 3 ชนิด คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ แปลภาษา ซอฟต์แวร์ แปลภาษา ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

5 หน้าที่ของ ซอฟต์แวร์ระบบ   ควบคุมการรับ การ แสดงผลข้อมูล   บริหารหน่วยความจำ   จัดการเกี่ยวกับแฟ้ม ต่างๆ   ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

6 ตัวอย่างของ ซอฟแวร์ระบบ   MS-DOS   Windows 3.11 indows 95 indows 98 indows NT   NetWare   OS/2   Linux

7 หน้าที่ของ ซอฟต์แวร์ แปลภาษา ทำหน้าที่แปลภาษา ระดับสูงที่มนุษย์เข้าใจเป็น ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใจ เรียกว่า ภาษาระดับต่ำ ซึ่งมี ลักษณะ เป็นภาษา เลขฐานสอง

8 ตัวอย่างของ ซอฟแวร์แปลภาษา   BASIC   LOGO   PASCAL   C OBOL   FORTRAN   Visual BASIC   Delphi

9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประเภทของ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่ง เป็น 2 ประเภท ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

10 ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ออกแบบขึ้นมากว้างๆ ให้ ผู้ใช้สามารถนำไป ประยุกต์ ใช้กับงาน ส่วนตัวของแต่ละคนได้ แต่กับงานที่มีลักษณะ เฉพาะตัว ซอฟต์แวร์ เหล่านี้อาจไม่สามารถ สนองความต้องการของ ผู้ใช้ได้ 100 เปอร์เซนต์

11 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การแบ่งประเภทของ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมสร้างบทเรียน โปรแกรม โปรแกรมสร้างบทเรียน โปรแกรม โปรแกรมช่วยสอน โปรแกรมช่วยสอน โปรแกรมเบราเซอร์สำหรับ ค้นหาข้อมูล โปรแกรมเบราเซอร์สำหรับ ค้นหาข้อมูล

12 โปรแกรมประมวลคำ ตัวอย่าง โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมราชวิถี โปรแกรมราชวิถี โปรแกรม CU Writer โปรแกรม CU Writer โปรแกรม MS-Word 6.0 / 95 /97 โปรแกรม MS-Word 6.0 / 95 /97 โปรแกรม AmiPro โปรแกรม AmiPro โปรแกรม WordPerfect โปรแกรม WordPerfect

13 โปรแกรมตาราง คำนวณ ตัวอย่าง โปรแกรมตาราง คำนวณ โปรแกรมโลตัส 123 โปรแกรมโลตัส 123 โปรแกรม QuatroPro โปรแกรม QuatroPro โปรแกรม Excel โปรแกรม Excel

14 โปรแกรมฐานข้อมูล ตัวอย่าง โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรม dBASE โปรแกรม dBASE โปรแกรม FoxBASE โปรแกรม FoxBASE โปรแกรม FoxPRO โปรแกรม FoxPRO โปรแกรม Access โปรแกรม Access

15 โปรแกรมนำเสนอผลงาน PowerPoint โปรแกรมนำเสนอผลงาน PowerPoint โปรแกรมกราฟิก PhotoShop CorelDraw PaintShop โปรแกรมกราฟิก PhotoShop CorelDraw PaintShop โปรแกรมสร้างบทเรียน โปรแกรม AuthorWare Toolbook Director โปรแกรมสร้างบทเรียน โปรแกรม AuthorWare Toolbook Director โปรแกรมช่วยสอน ฯลฯ โปรแกรมช่วยสอน ฯลฯ โปรแกรมเบราเซอร์สำหรับ ค้นหาข้อมูล Opera Nescape Internet Explorer โปรแกรมเบราเซอร์สำหรับ ค้นหาข้อมูล Opera Nescape Internet Explorer

16 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ถูกออกแบบขึ้นมาภายใต้ ข้อกำหนดของผู้ใช้ เฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย สามารถใช้ได้เฉพาะงาน ไม่สามารถดัดแปลงไป ใช้กับงานอื่น นอกเหนือจากที่ออกแบบ ไว้

17 โปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่าง โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมระบบบัญชีของ ธนาคารต่างๆ โปรแกรมระบบบัญชีของ ธนาคารต่างๆ โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา School Admin โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา School Admin โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา ของ กรม สามัญ โปรแกรมบริหาร สถานศึกษา ของ กรม สามัญ โปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรมวัดผล ฯลฯ โปรแกรมวัดผล ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt SOFTWAR E ซอฟต์แวร์ ชุดของคำสั่ง ที่สั่งให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล ตามลำดับขั้นตอนที่ กำหนด จนกระทั่งได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google