งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ความหมายและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2 คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม (Algorithm)

3 เล่นเพลงลาวดวงเดือน 1. เรียนตัวโน๊ต 3. หัดเล่นตามโน๊ต
2. เลือกเครื่องดนตรี หัดเล่นตามโน๊ต เรียนตัวโน๊ต เลือกเครื่องดนตรี

4 ...ลำดับการทำงาน ซึ่งถ้าปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้งานหรือการประมวล ผลที่ต้องการนั้นสำเร็จ...

5 โปรแกรมและภาษาโปรแกรม
การแสดงอัลกอริทึมด้วยโปรแกรม เรียกว่า การเขียนโปรแกรม (programming) คือ การแสดงอัลกอริทึมด้วยโปรแกรม

6 ลำดับของคำสั่ง...แต่ละคำสั่งจะบอก ขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติตาม
โปรแกรม...คือ ลำดับของคำสั่ง...แต่ละคำสั่งจะบอก ขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติตาม เขียนด้วยภาษาโปรแกรม

7 ภาษาโปรแกรม/ ภาษาทำโปรแกรม (programming language)
ภาษาเครื่อง (machine language) ภาษาระดับสูง (high level language)

8 ภาษาระดับสูง อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม การแปล ภาษาเครื่อง ตีความโดยหน่วยประมวลผลกลาง ( ทำงานตามความต้องการ )

9 ลำดับขั้นของซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (โปรแกรมต่างๆ) ซอฟต์แวร์ระบบ (ระบบปฏิบัติการ - ตัวแปล) คอมพิวเตอฮาร์ดแวร์ (หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าออก)

10 ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความหมายและประเภท ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

11 ผู้ใช้เครื่อง ฮาร์ดแวร์ของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ HARDWARE
USERS SOFTWARE

12

13 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
(ซอร์สโปรแกรม) แอสเซมเบลอร์ ตัวแปลภาษา โปรแกรมภาษาเครื่อง (ออปเจกต์โปรแกรม)

14 โปรแกรมภาษาระดับสูง Source Program คอมไพล์เลอร์ โปรแกรมภาษาเครื่อง Object Program

15 ซอฟต์แวร์สั่งงานระบบ
Utility Software เอดิเตอร์ โหลดเดอร์ มอนิเตอร์ โปรแกรมจัดระบบงาน ภาษาโปรแกรม COBOL BASIC PASCAL , etc.

16 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
Data Base Management Software Word Processing Software Calculation Software Business Software GRAPHICS Communication Games Simulation

17 การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

18 ภาษาเครื่อง ภาษาแนวมนุษย์ การแปลคำสั่งและการปฏิบัติการ

19 ภาษาเครื่อง (Machine Language)
เลขฐานสอง: หมายความว่า ให้ทำการบวกข้อมูล ที่อยู่ในตำแหน่ง กับ ข้อมูลใน ตำแหน่งที่ เข้าด้วยกันแล้วเก็บ ผลลัพธ์ไว้ในตำแหน่งที่ 02000

20 หมายความว่า ให้ทำการบวกข้อมูลที่ A กับข้อมูลที่ S เก็บผลลัพธ์ไว้ที่ T
ภาษาแนวมนุษย์ ภาษาระดับต่ำ (LOW LEVEL LANGUAGE) ภาษาแอสเซมบลี (ASSEMBLY LANGUAGE) A S, T หมายความว่า ให้ทำการบวกข้อมูลที่ A กับข้อมูลที่ S เก็บผลลัพธ์ไว้ที่ T

21 ภาษาระดับสูง(HIGH LEVEL LANGUAGE)
FORTRAN (FORMULA TRANSLATION) COBOL (COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE) RPG (REPORT PROGRAM GENERATOR) PL/1 (PROGRAMMING LANGUAGE 1) BASIC (BEGINNERS ALL PURPOSE SYMBOLIC - INSTRUCTION CODE)

22 การแปลคำสั่งและการปฏิบัติการ (COMPILATION AND EXECUTION)
ขั้นตอนการแปล (COMPILATION PHASE) ขั้นตอนการปฏิบัติการ (EXECUTION PHASE)

23 ORIGINAL INFORMATION MADE MACHINE READABLE PREPARATION AND INPUT DATA INSTRUCTION COMPUTER PROCESSING STORAGE OUTPUT OF INFORMATION HUMAN READABLE

24 END of PRESENTATION Bye ! Bye !


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google