งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน คำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Machine language) ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน คำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Machine language) ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน คำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Machine language) ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน คำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Machine language) ชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลี้ (Assembly language) และมีตัวแปล คำสั่งเรียกว่า แอสเซมเบลอ (Assembler) ชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลี้ (Assembly language) และมีตัวแปล คำสั่งเรียกว่า แอสเซมเบลอ (Assembler) ภาษาระดับสูง (High level language) เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) โคบอล (COBOL) มีตัวแปลคำสั่งเรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คำสั่งที่ถูกแปลงมาคือ Code ภาษาระดับสูง (High level language) เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) โคบอล (COBOL) มีตัวแปลคำสั่งเรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คำสั่งที่ถูกแปลงมาคือ Code

3 เป็นโปรแกรมทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ การทำงานของระบบอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ทำงานได้หลายประเภท เช่น ควบคุม การทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ I/O เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ระบบ หลายภารกิจ หรือ ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming)

4 เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทั่วไป จัดสรรทรัพยากรใน ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โปรแกรมที่ช่วยจัดการให้การรัน โปรแกรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และควบคุม การทำงานของเครื่อง

5 ช่วงปี ค. ศ.1945 - ค. ศ.1955 ผลิต เครื่องจักรในการคำนวณโดยใช้หลอด สุญญากาศ (Vacumm Tube) หลอดสุญญากาศ ยังไม่มี ระบบปฏิบัติการ เครื่องมีขนาดใหญ่มาก หลอดสุญญากาศ ประมาณ 10,000 หลอด ใช้ฮาร์ดแวร์ในการสั่งงาน หรือเรียกว่า ปลั๊ก บอร์ด

6 หลอดสุญญากาศ ยังไม่มี ระบบปฏิบัติการ

7 ช่วงปี ค. ศ.1955 - ค. ศ.1965 ประดิษฐ์ ทรานซิสเตอร์ได้สำเร็จ และนำมาเป็น องค์ประกอบหลักในการสร้างคอมพิวเตอร์ ทรานซิสเตอร์กับการ ประมวลผลแบบแบทช์ ใช้มากในวงการธุรกิจ มีการแบ่งกลุ่มหรือ จัดสรรบุคลากรที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผู้ออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม ฯลฯ พัฒนาภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) ถือว่า เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาแรก โดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึกข้อมูล

8 ต่อมาพัฒนาเป็นระบบการประมวลผลแบบ แบทช์ (Batch Processing System) รวบรวมงานไว้ในเทปแม่เหล็ก ซึ่งมีขนาด เล็กกว่าบัตรเจาะรู ทรานซิสเตอร์กับการ ประมวลผลแบบแบทช์ ( ต่อ ) งานส่วนใหญ่ที่นำมาใช้เป็นงานเกี่ยวกับทาง วิทยาศาสตร์ และการคำนวณทาง วิศวกรรม การแก้สมการทาง คณิตศาสตร์ต่าง ๆ ใช้ระบบปฏิบัติการเอฟเอ็มเอส (FMS : Fortran Moniter System)

9 ทรานซิสเตอร์กับการ ประมวลผลแบบแบทซ์

10 ช่วงปี ค. ศ.1965 - ค. ศ.1980 แบ่งกลุ่มงาน เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ งานด้านธุรกิจ และงาน ด้านวิทยาศาสตร์ ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (Multiprogramming) บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้พัฒนา ไอบีเอ็ม 360 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ นำเอาเทคโนโลยีไอซีมาใช้ มีแนวคิดทำงานแบบหลายโปรแกรม โดย การแบ่งส่วนของหน่วยความจำเป็นส่วน ๆ เพื่อเก็บงานที่มีในระบบไว้

11 หากงานมีขนาดใหญ่ งานอื่น ๆ จะไม่ได้รับ การประมวลผลจนกว่างานจะประมวลผล เสร็จสิ้นก่อน ทำให้งานอื่นต้องคอย ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม ( ต่อ ) ปัญหาการคอยนาน จึงเกิดแนวคิดและ ออกแบบระบบการทำงานแบบจัดสรรเวลา (Time Sharing)

12 ระบบปฏิบัติการแรกที่ใช้ คือ ระบบปฏิบัติการมัลติก (MULTIC : Multiplexed Information and Computing Service) พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่ง รัฐแมสชาชูเซต (MIT : Massachusetts Instute of Technology) เคน ทอมสัน (Ken Tompson) พัฒนา ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะ สถาบันการศึกษา ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม ( ต่อ )

13 ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (Multiprogramming)

14 ช่วงปี ค. ศ.1980 - ค. ศ.1990 ประดิษฐ์วี แอลเอสไอ (VLSI : Very Large Scale Integrate Circuit) นำมาใช้ผลิตเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ใช้งานเฉพาะตัวหรือเชื่อมต่อหลาย ๆ เครื่อง เข้าด้วยกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกันเรียกว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

15 ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลคือ MS-DOS และ PC-DOS คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ( ต่อ ) ระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายใช้เรียกว่า ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS : Network Operating System)

16 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

17


ดาวน์โหลด ppt ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน คำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Machine language) ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google