งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Architecture Symmetric Multiprocessing (SMP) By GROUP10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Architecture Symmetric Multiprocessing (SMP) By GROUP10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Computer Architecture Symmetric Multiprocessing (SMP) By GROUP10

3 Symmetric Multiprocessing (SMP)

4 คุณสมบัติ Symmetric- multiprocessing model - ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันทุก ๆ processor -Processor ทุกตัวทำงานพร้อมกันได้โดย ไม่มีการลดประสิทธิภาพ (performance deterioration) - ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันมีการสนับสนุน symmetric-multiprocessing model

5 ภาพแสดงการทำงานในระบบ SMPs

6 ลักษณะการทำงาน 1. มีความสามารถที่เปรียบได้กับ processor 2 ตัวหรือมากกว่านั้น 2. มีการแบ่งหน่วยความจําหลักออกเป็นส่วนๆและ ต่อ I/O ได้ง่ายการเชื่อมต่อใช้ระบบ bus หรือ การ connection ปกติ ดังนั้นเวลาใน การเข้าถึงข้อมูลก็จะเท่ากับ processor เพียงตัว เดียว 3. processor ทุกตัวจะแบ่งการเข้าถึงอุปกรณ์ I/O โดยจะส่งผ่านช่องโดยแต่ละช่องจะแตกต่าง กําหนดโดยความยาวผ่านไปยังอุปกรณ์ 4. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถทํางานได้ด้วย ตัวของมันเอง 5. ระบบทุกระบบทำงานร่วมกันและมีระบบหนึ่งที่ คอย ควบคุมการทำงานระหว่าง processors แต่ละตัว

7 ความเหนือกว่าของ SMP กับ uniprocessor Performance Availability Incremental growth Scaling

8 การจัดระเบียบของระบบ multiprocessor การแบ่งเวลา หรือ bus ปกติ หน่วยความจํา multiport หน่วยศูนย์กลางการควบคุม

9 1. การแบ่ง time ของ bus Addressing Arbitration Time sharing

10 การจัดระเบียบ bus มีข้อได้เปรียบ มากมาย เมื่อเปรียบเทียบกับทางเข้า อื่นๆ คือ Simplicity Flexibility Reliability

11 2. หน่วยความจํา multiport ( ช่อง หลายช่องในหน่วยความจํา ) ศูนย์กลางการควบคุมแบ่งแยกออกเป็น 1. เครื่องประมวลผล 2. หน่วยความจํา 3. I/O 4. หน่วยควบคุมที่สามารถเก็บข้อมูล ชั่วคราว

12 Multiprocessor Operating System DesignConsiderations การออกแบบมีหลักการดังนี้ 1.Simultaneousconcurrentprocess 2. Scheduling: 3. Sychronization: multiple active processes 4. Memory management: 5. Reliability and fault tolerance:

13 A Mainframe SMP ในที่นี้จะอ้างอิงจาก IBM S/390 mainframe family[MAK97] โดยทีองค์ประกอบดังนี้ 1. หน่วยเครื่องประมวลผล (PU) : คือ CISC microprocessor 2. แคช L2 3. การปรับเครือข่ายที่เปลี่ยนบัสให้เหมาะสม (BSN) 4. การ์ดหน่วยความจำ

14 ความน่าสนใจในการทำงานของ IBM S/390 1. การต่อแบบ switch 2. การแบ่งแบบ L2 cache 3.L3 cache

15 clusters รูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ คือ clustering clustering คือ การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ หลายๆ ระบบให้ทํางานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุดเราสามารถกำหนดกลุ่มของ cluster ที่เชื่อมต่อกันให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทํางานร่วมกันได้แบบเครื่องจักร โดย คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจัดเป็นระบบใหญ่ คือ สามารถทํางานได้ด้วยตัวของมันเอง

16 Cluster Conficguration เป็นทางเลือกที่จะ shared – disk ของ cluster ในกรณีนี้โดยทั่วๆไปก็ยังสามารถส่ง ข้อมูลระหว่างกันได้ ในการเพิ่มระบบย่อยใน cluster จะทําหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่องใน cluster ดังในรูปเราเรียก ระบบย่อยๆนี้ว่าระบบ RAID โดยระบบ RAID ทํางานคล้ายกับ shared – disk แต่มี ประโยชน์มากกว่า คือสามารถทํางานหลาย อย่างที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทําไม่ได้ให้ สำเร็จ

17 ตาราง วิธีการรวมกลุ่ม : ผลประโยชน์และขีดจํากัด

18 ตาราง ต่อ

19 การออกแบบระบบปฏิบัติการ O.S. Design Issues การจัดการไม่ทํางาน Failure Management การ load ที่สมดุล Load Balancing

20 Motivation Motivation กับระบบ SMP เกี่ยวกับการปฏิบัติ limit เพื่อของ จํานวน / ตัวเลขโปรเซสเซอร์นั้น สามารถถูกใช้แล้ว cache effective scheme ลด traffic ของ bus ระหว่างบางหนึ่งโปรเซสเซอร์ และหน่วยความจําสําคัญ

21 Organization depicts typical CC-NUMA organization. มี multiple independent nodes ของแต่ล่ะที่ซึ่งคือ ใน effect organization SMP. THUS แต่ล่ะ node จะบรรจุ multiple โปรเซสเซอร แต่ละตัว กับ l1 และ l2 caches, และหน่วยความจํา สําคัญ

22 NUMA Pros และ Cons ข้อดีหลัก ๆ ของ CC-NUMA คือ มัน สามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ระดับที่สูง กว่าเมื่อเทียบกับ SMP ในระดับเดียวกัน ความต้องการภายนอกส่วนใหญ่ของการ เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโหนด NUMA หลายๆโหนดและการเดินทางของ บัสบนโหนดพิเศษจําเพาะอันใดอันหนึ่ง เป็นข้อจำกัดไปยังความต้องการสิ่งนั้นบัส สามารถที่จะจัดการได้

23 การคํานวณเวกเตอร์ Vector Computation การคํานวณในการเข้าถึงเวคเตอร์ พิจารณาการคูณเวคเตอร์ C=A*B, เมื่อ A,B และ C เป็นเมตริกจัตุรัส สูตร ของ C คือ c i,j =∑a i,k * b k,j เมื่อ A,B,C ประกอบด้วย a i,j, b i,k, c i,j ตามลําดับในตัวอย่าง 16.12 แสดงโปรแกรม ภาษา FORTRAN ของการคํานวณ สเกลลาแบบทั่วไป

24 Vector Organization PipelineALU Parallel ALU Parallel processors

25 อ้างอิง http://www.vwin.com http://cs.udru.ac.th/patchai/os/ch1/sld019.h tm http://www.nec.co.th/asp/product_compute r_ server.asp

26 จบการรายงาน Symmetric Multiprocessing (SMP ) By GROUP10


ดาวน์โหลด ppt Computer Architecture Symmetric Multiprocessing (SMP) By GROUP10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google