งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลื่อนเมาส์แล้วเปลี่ยนเฟรม 1. สร้างไฟล์ flash โดยเลือกเป็น Action Script 3.0 2. เพิ่ม Layer ให้เป็น 2 เลเยอร์ แล้วตั้งชื่อ เลเยอร์ บนสุด ตั้งชื่อ action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลื่อนเมาส์แล้วเปลี่ยนเฟรม 1. สร้างไฟล์ flash โดยเลือกเป็น Action Script 3.0 2. เพิ่ม Layer ให้เป็น 2 เลเยอร์ แล้วตั้งชื่อ เลเยอร์ บนสุด ตั้งชื่อ action."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลื่อนเมาส์แล้วเปลี่ยนเฟรม 1. สร้างไฟล์ flash โดยเลือกเป็น Action Script 3.0 2. เพิ่ม Layer ให้เป็น 2 เลเยอร์ แล้วตั้งชื่อ เลเยอร์ บนสุด ตั้งชื่อ action เลเยอร์ ถัดมา ตั้งชื่อ car

2 3. ไปที่เมนู File > Import > Import to Library… 4. ให้เลือกไฟล์รูปภาพที่ ต้องการ โปรแกรม flash จะ import file พร้อม สร้าง symbol ให้

3 5. ไปที่เลเยอร์ car ลากรูปภาพจาก Library มาวาง 6. ทำการ Insert Blank Keyframe ใหม่ แล้วลากรูปภาพจาก Library มาวาง ทำ จนครบทุกภาพ

4 7. ไปที่เลเยอร์ action คลิกเมาส์ขวา ที่ เฟรมแรก แล้วเลือกรายการ Actions จากนั้นป้อนคำสั่งดังนี้ stop(); function carColor(myevent:MouseEvent):void { nextFrame(); } stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,carColor);

5 8. ไปเฟร์มที่ 5 ของเลเยอร์ action คลิก เมาส์ขวา เลือก Insert Blank Keyframe จากนั้นคลิกขวาที่เฟรมที่ 5 เลือกรายการ Actions แล้วป้อนคำสั่ง gotoAndStop(1);


ดาวน์โหลด ppt เลื่อนเมาส์แล้วเปลี่ยนเฟรม 1. สร้างไฟล์ flash โดยเลือกเป็น Action Script 3.0 2. เพิ่ม Layer ให้เป็น 2 เลเยอร์ แล้วตั้งชื่อ เลเยอร์ บนสุด ตั้งชื่อ action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google