งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ส่วนประกอบของ โปรแกรม. ส่วนประกอบของโปรแกรม โปรแกรม Adobe Dreamweaver มีลักษณะของ หน้าจอคล้ายกับโปรแกรมโดยทั่วไป เช่น มีเมนูคำสั่ง มีแถบเครื่องมือต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ส่วนประกอบของ โปรแกรม. ส่วนประกอบของโปรแกรม โปรแกรม Adobe Dreamweaver มีลักษณะของ หน้าจอคล้ายกับโปรแกรมโดยทั่วไป เช่น มีเมนูคำสั่ง มีแถบเครื่องมือต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ส่วนประกอบของ โปรแกรม

2 ส่วนประกอบของโปรแกรม โปรแกรม Adobe Dreamweaver มีลักษณะของ หน้าจอคล้ายกับโปรแกรมโดยทั่วไป เช่น มีเมนูคำสั่ง มีแถบเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver มีดังนี้ เข้าโปรแกรมแล้วคลิกที่ HTML

3 1. หน้าจอ 2. เมนูคำสั่ง

4 3. แถบเครื่องมือ 4. Code

5 5. Split

6 6. Design

7 7. กรอบ Object 8. กรอบ Properties

8 9. Panel

9 10. การตรวจสอบภาษาไทย คลิกที่เมนู File  Preference Font  แล้วกำหนด Font=Thai และ Code View= 9pt ในกรณีที่จะต้องเรียกกรอบเครื่องมือต่างๆ มาใช้ ให้คลิกที่เมนู Windows  คลิกชื่อ เครื่องมือที่ต้องการ เช่น Insert หรือ Properties ในกรณีที่จะต้องเรียกกรอบเครื่องมือต่างๆ มาใช้ ให้คลิกที่เมนู Windows  คลิกชื่อ เครื่องมือที่ต้องการ เช่น Insert หรือ Properties

10 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ส่วนประกอบของ โปรแกรม. ส่วนประกอบของโปรแกรม โปรแกรม Adobe Dreamweaver มีลักษณะของ หน้าจอคล้ายกับโปรแกรมโดยทั่วไป เช่น มีเมนูคำสั่ง มีแถบเครื่องมือต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google