งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3

2 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
1. สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วทำการตั้งชื่อเลเอยร์แรกว่า " bg " หรือ " backgroung "

3 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
2. คลิกที่เฟรม 1 ทำการใส่ภาพและตัวอักษร ตามที่ได้คิดไว้ จะได้ดังรูป

4 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
3. สร้างเลเยอร์เพิ่ม ตั้งชื่อว่า content หลังจากนั้นให้สร้างให้เป็น keyframe ทั้ง 5 เฟรม

5 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
4. คลิกที่เฟรม 2 ของเลเยอร์ content เราจะเข้าสู่แบบฝึกในข้อที่ 1 โดยการพิมพ์คำถามและสร้างปุ่ม เพื่อไว้เลือกคำตอบ

6 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
5. ทำข้อที่ 4 ในเฟรมถัดไปโดยเปลี่ยนคำถาม และคำตอบไปเฟรมละข้อและเว้นเฟรมสุดท้ายไว้

7 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
6. ในเฟรมสุดท้าย นั่นคือเฟรมที่ 5 ให้ทำตามนี้ - ตัวที่เป็นหนังสือสีดำ ให้พิมพ์ด้วย static text เว้นระยะประมาณดังรูป

8 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
7. เส้นปะที่เป็นกรอบ ให้ใช้ dynamic text ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดที่ต้องใส่ค่าดังนี้ โดยเรียงจากด้านบนลงมาล่าง

9 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
8. เพื่อให้แบบฝึกหัดสมบูรณ์ทำงานได้ต่อไปจะเป็นการใช้คำสั่ง AS2.0 ให้ส่วนต่างๆ เรามาเริ่มกันจาก เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก 1 เลเยอร์ โดยตั้งชื่อว่า as และให้สร้างคีย์เฟรมทั้งหมด 5 Keyframe

10 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3

11 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3

12 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
var perc=score*100/3; GoodScore="ยังทำคะแนนไม่ดี ลองทำอีกครั้ง"; if (score==3){ GoodScore="สุดยอด"; } if (score==2){ GoodScore="แจ่ม"; if (score==1){ GoodScore="พอไหว"; if (score==0){ GoodScore="กลับไปเรียน ป.1 ใหม่ปั้ย !!"; stop();

13 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
จากนั้นเราจะใส่คำสั่งให้กับปุ่มทุกปุ่มตามนี้ โดยการใส่ก็ให้ไปคลิกที่ตัวปุ่มก่อน แล้วค่อยกด F9 เปิดหน้าต่างเพื่อใส่ AS on (release) {gotoAndPlay(2);}

14 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
ปุ่ม "ถูก" ในแบบฝึกทุกข้อ on (release) { score=1; nextFrame(); }

15 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
ปุ่ม "ผิด" ทุกข้อใส่ตามนี้

16 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3
รออะไร กด Ctrl+Enter


ดาวน์โหลด ppt การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google