งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 สื่อการสอน CAI ทำแบบฝึกหัดก็ได้ เช่นกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 สื่อการสอน CAI ทำแบบฝึกหัดก็ได้ เช่นกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 สื่อการสอน CAI ทำแบบฝึกหัดก็ได้ เช่นกัน

2 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 1. สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วทำการตั้งชื่อเลเอยร์ แรกว่า " bg " หรือ " backgroung "

3 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 2. คลิกที่เฟรม 1 ทำการใส่ภาพและตัวอักษร ตามที่ได้คิดไว้ จะได้ดังรูป

4 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 3. สร้างเลเยอร์เพิ่ม ตั้งชื่อว่า content หลังจากนั้น ให้สร้างให้เป็น keyframe ทั้ง 5 เฟรมkeyframe

5 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 4. คลิกที่เฟรม 2 ของเลเยอร์ content เราจะเข้าสู่ แบบฝึกในข้อที่ 1 โดยการพิมพ์คำถามและสร้าง ปุ่ม เพื่อไว้เลือกคำตอบ

6 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 5. ทำข้อที่ 4 ในเฟรมถัดไปโดยเปลี่ยนคำถาม และคำตอบไปเฟรมละข้อและเว้นเฟรมสุดท้าย ไว้

7 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 6. ในเฟรมสุดท้าย นั่นคือเฟรมที่ 5 ให้ทำตามนี้ - ตัวที่เป็นหนังสือสีดำ ให้พิมพ์ด้วย static text เว้นระยะประมาณดังรูป

8 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 7. เส้นปะที่เป็นกรอบ ให้ใช้ dynamic text ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดที่ต้องใส่ค่าดังนี้ โดยเรียงจาก ด้านบนลงมาล่าง

9 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 8. เพื่อให้แบบฝึกหัดสมบูรณ์ทำงานได้ต่อไปจะ เป็นการใช้คำสั่ง AS2.0 ให้ส่วนต่างๆ เรามาเริ่ม กันจาก เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก 1 เลเยอร์ โดยตั้ง ชื่อว่า as และให้สร้างคีย์เฟรมทั้งหมด 5 Keyframe

10 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 9. จากนั้นทำการใส่คำสั่งที่คีย์เฟรม 1 ของเลเยอร์ as ตามรูปด้านล่าง

11 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 10. ส่วนที่คีย์เฟรม 2-4 ของเลเยอร์ as ใส่ตามรูป ด้านล่าง

12 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 11. และที่คีย์เฟรม 5 เฟรมสุดท้ายของเลเยอร์ as ให้ใส่คำสั่งตามนี้ var perc=score*100/3; GoodScore=" ยังทำคะแนนไม่ดี ลองทำอีกครั้ง "; if (score==3){ GoodScore=" สุดยอด "; } if (score==2){ GoodScore=" แจ่ม "; } if (score==1){ GoodScore=" พอไหว "; } if (score==0){ GoodScore=" กลับไปเรียน ป.1 ใหม่ปั้ย !!"; } stop();

13 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 • จากนั้นเราจะใส่คำสั่งให้กับปุ่มทุกปุ่มตามนี้ โดย การใส่ก็ให้ไปคลิกที่ตัวปุ่มก่อน แล้วค่อยกด F9 เปิดหน้าต่างเพื่อใส่ AS on (release) {gotoAndPlay(2);}

14 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 • ปุ่ม " ถูก " ในแบบฝึกทุกข้อ on (release) { score=1; nextFrame(); }

15 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 • ปุ่ม " ผิด " ทุกข้อใส่ตามนี้

16 การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 • รออะไร กด Ctrl+Enter


ดาวน์โหลด ppt การทำ CAI จากโปรแกรม Flash cs3 สื่อการสอน CAI ทำแบบฝึกหัดก็ได้ เช่นกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google