งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การสร้างพื้นหลัง (Background). บทนำ กิจกรรมที่ 8.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การสร้างพื้นหลัง (Background). บทนำ กิจกรรมที่ 8.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การสร้างพื้นหลัง (Background)

2 บทนำ

3 กิจกรรมที่ 8.1

4 การใส่สีพื้น 1. คลิกที่เมนู Modify 2. คลิกที่ Page Properties 3. จะปรากฏกรอบดังนี้

5 การใส่สีพื้น 4. คลิกที่กรอบสีของ Background Color 5. คลิกสีที่ต้องการ 6. คลิก OK 7. ทำการบันทึก ถ้าไม่เลือกสีที่ต้องการ ก็สามารถกำหนดรหัสสี เองได้ จะสังเกต ขณะที่เลื่อนเมาส์ไปตามสีต่างๆ หน้าจอจะแสดงรหัสสีของแต่ละสีให้ด้วย ซึ่งสามารถ กำหนดรหัสสีนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วก็ได้

6 รหัสสี

7 กิจกรรมที่ 8.2

8 การนำรูปมาเป็นพื้น 1. คลิกที่เมนู Modify 2. คลิกที่ Page Properties 3. จะปรากฏกรอบดังนี้ 4. คลิกที่ปุ่ม Browse ของช่อง Background Image

9 การนำรูปมาเป็นพื้น 5. เลือกแหล่งที่เก็บรูปภาพไว้ในช่อง Look in 6. คลิกชื่อรูปภาพที่ต้องการ ( จะสังเกตเห็นตัวอย่างรูป ในช่อง Image Preview)

10 การนำรูปมาเป็นพื้น 7. คลิกที่ปุ่ม OK 8. คลิก Yes ( เพื่อตกลงที่จะทำการบันทึก )

11 การนำรูปมาเป็นพื้น 9. คลิก Save ( ก่อนคลิกให้ดูว่าบันทึกในโฟล์เดอร์ที่ ถูกต้องหรือไม่ ในที่นี้คือ mywork )

12 การนำรูปมาเป็นพื้น 10. คลิกที่ปุ่ม OK 11. ทำการบันทึก จะสังเกตว่าไฟล์ที่ชื่อ bk2.gif จะอยู่โฟล์ เดอร์ mywork หมายเหตุ การนำรูปมาทำเป็น Background ไม่ควรนำรูปภาพที่มี สีฉูดฉาดหรือภาพเคลื่อนไหว เพราะจะทำให้ตัวอักษรไม่ชัดเจนและ ลายตา

13 กิจกรรมที่ 8.3

14 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การสร้างพื้นหลัง (Background). บทนำ กิจกรรมที่ 8.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google