งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานธุรกิจ สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานธุรกิจ สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานธุรกิจ สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

2 การพัฒนาอาชีพค้าขายให้เป็นระบบ-ธุรกิจ
“ธุรกิจ” คืออะไร การพัฒนาอาชีพค้าขายให้เป็นระบบ-ธุรกิจ

3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบธุรกิจ ให้ความรู้เรื่องธุรกิจ กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ การจัดกลุ่มผู้เรียน จัดทำโครงงานธุรกิจศึกษารายกลุ่ม

4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบธุรกิจ นำเสนอโครงงานรายกลุ่มเพื่อจำหน่าย สินค้าในรูปธุรกิจ การทำอาหารจำหน่าย ในโรงเรียน การรวมหุ้นทุนดำเนินการ การปฏิบัติกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนด

5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบธุรกิจ การสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานธุรกิจ การประเมินผล การนำเสนอผลงาน

6 กับการดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะ “นำไปสู่ชีวิตพอเพียง”
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี กับการดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะ “นำไปสู่ชีวิตพอเพียง”


ดาวน์โหลด ppt งานธุรกิจ สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google