งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การเชื่อมโยงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การเชื่อมโยงหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การเชื่อมโยงหน้า ลิงค์ (Link)

2 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 2 1. การเชื่อมโยงเว็บเพจ สามารถทำได้ 3 ลักษณะ 1. การเชื่อมโยงภายใน เว็บเพจ เดียวกัน 2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น 3. การเชื่อมโยงไปนอก เว็บไซต์

3 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 3 1.1 การเชื่อมโยงภายใน เว็บ เพจเดียวกัน ชื่อแท็ก :A แอตทริบิวต์ : Name รูปแบบ :... ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ภายในแท็กเปิด

4 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 4 1.2 การเชื่อมโยงไปยัง เว็บเพจอื่น ชื่อแท็ก :A ชื่อแอตทริบิวต์ :Href รูปแบบ : จุดเชื่อมโยง ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็ก

5 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 5 1.3 การเชื่อมโยงไปนอก เว็บไซต์ ชื่อแท็ก :A ชื่อแอตทริบิวต์ :Href รูปแบบ : ข้อความ ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็ก

6 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 6 2. การเชื่อมโยงด้วย รูปภาพ ชื่อแท็ก :A รูปแบบ : ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็ก

7 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 7 3. การกำหนดข้อความ แสดงคำอธิบาย การกำหนดข้อความแสดง คำอธิบายที่จุดลิงค์ ชื่อแท็ก :A รูปแบบ : ... ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็ก

8 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 8 4. กำหนดสีของจุดลิงค์ ชื่อแท็ก :Body รูปแบบ : Text คือ กำหนดสีตัวอักษรปกติ Link คือ กำหนดสีตัวอักษรก่อนมีการ เชื่อมโยง VLink คือ กำหนดสีจุดเชื่อมโยง หลังจากคลิกใช้งานแล้ว ALink คือ กำหนดสีตัวอักษรขณะถูก เลือก ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็กเปิด

9 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 9 5. จุดเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ แอดเดรส สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังอีเมล แอดเดรสได้โดยกำหนดค่าแอตทริบิวต์ Href ในรูปแบบ “mailto: ชื่อแท็ก : A แอตทริบิวต์ : Href รูปแบบ :... ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็ก

10 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 10 6. การกำหนดหน้าต่าง เป้าหมาย การกำหนดหน้าต่างเป้าหมาย ได้โดยเพิ่มแอตทริบิวต์ Target เข้าไปในแท็ก A ชื่อแท็ก : A แอตทริบิวต์ : Href รูปแบบ : ... ตำแหน่งที่ใช้ : อยู่ระหว่างแท็ก

11 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 11 บทที่ จบการ นำเสนอ การเชื่อมโยงหน้า ลิงค์ (Link)


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การเชื่อมโยงหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google