งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50

2 เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม สาขา Medicine, Nursing และ Pharmacology ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มใน รูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics และภาพประกอบต่างๆ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, Facts & Comparisons, and Lexicomp เป็นต้น มีการเพิ่มรายชื่อหนังสือใหม่ทุกๆ สัปดาห์ Introduction

3 1. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง) Browse All Books Browse by Title Browse by Subject 2. Search (การสืบค้นจากคำค้น) Basic Search Search Fields Ovid Syntax Search Methods

4 Homepage

5 Books คลิกที่ Books เพื่อเลือกอ่านหนังสือ

6 Books 1. คลิกที่ Browse All Books เพื่อเลือกแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมด หรือ 2. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือที่ Browse by Title หรือ 3. เลือกแสดงหนังสือตามกลุ่มหัวเรื่องที่ Browse by Subject 4. เลือกชื่อหนังสือที่ต้องการ

7 ใส่คำค้น เพื่อสืบค้นจากภายในตัวเล่มหรือจากหนังสือทุกเล่ม 2. เลือกเรื่องที่ต้องการจากหน้าสารบัญ 3. คลิกเพื่อเลือกบันทึก สั่งพิมพ์ และส่งอีเมล์เอกสาร Books 2

8 คลิกที่ Main Search Page เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้น Main Search Page

9 Basic Search 1 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 3. หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมาย ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น

10 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง 3. คลิกเพื่อแสดงรายการดรรชนีคำค้น 4. คลิก Search เพื่อสืบค้น Search Fields

11 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. เลือกค้นหนังสือทั้งหมด หรือเฉพาะเล่มที่ต้องการ 4. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 5. ระบุขอบเขตการสืบค้น 6. ระบุระเวลาตีพิมพ์ 7. คลิก Search เพื่อสืบค้น Ovid Syntax

12 1. คลิกที่ Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Ovid Full Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 2. ข้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำค้นโดยตัดทอนมาจากเอกสารฉบับเต็ม 3. จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager 3 1 Search Results 2

13 1. เลือกรายการอ้างอิง 2. เลือกขอบเขตการแสดงผล 3. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง ถ้าถ่ายโอนสู่ EndNote เลือก Direct Export 4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 5. คลิกเพื่อจัดการรายการที่ เลือก เช่น Print, , Save Results Manager

14 Complete Reference

15 Ovid Full Text - Save บันทึกเอกสารรูปแบบ HTML - Print Preview สั่งพิมพ์เอกสาร - จัดส่งเอกสารรูปแบบ HTML ไปทางอีเมล์ - Jumpstart จัดส่งเฉพาะ URL Link ของเอกสารไปทางอีเมล์

16 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกแสดงผลลัพธ์รายการที่เลือก หรือ 3. เลือกผสมคำค้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่ โดยใช้คำเชื่อม And, Or 4. คลิกที่ Save Search History เพื่อบันทึกผลการสืบค้น Search History

17 1. ระบุ Personal Account Name และ Password เพื่อเข้าใช้งาน หรือ 2. คลิกที่ Create a new Personal Account เพื่อสมัครบริการการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ใหม่ 1 2 Save Search

18 1. ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น 2. คลิก Save 2 1 Save Search

19 คลิกที่ Saved Searches/Alerts เพื่อแสดงผลการบันทึกการสืบค้น Save Search

20 คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล์ หรือ แสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้ Save Searches

21


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 07/11/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google