งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class Monoplacophora.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class Monoplacophora."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class Monoplacophora

2 ลักษณะเด่น 1. เปลือกมีชิ้นส่วนเดียวมีลักษณะคล้ายหมวกจีน มีขนาดเล็กความยาวไม่เกิน 3 มม. 2. มีส่วนเท้าที่มีลักษณะเป็นวงกลมควบคุมด้วยกล้ามเนื้อ 8 คู่ 3. ระหว่างเท้ากับขอบของ mantle มีร่องอยู่ทั้งสองข้างในร่องมีเหงือก 5 คู่ โดยน้ำไหล เข้าทางด้านหน้าและไหลไปตามร่องผ่านเหงือกออกไปทางด้านท้าย 4. Ctenidia มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากกลุ่มอื่นโดยมี แขนงของเหงือกด้านเดียว 5. บริเวณปากมีหนวดและมี velum นอกจากนี้ ตอนท้ายของปากมีหนวดที่มีลักษณะ แตกแขนง 6. หัวใจประกอบด้วย ventricle 1 คู่ และ Auricle 2 คู่ อยู่ตอนท้ายของลำตัว โดย auricle แต่ละคู่รับเลือดจากเหงือก 4 คู่ 7. ไตมี 6 คู่ และมีสองคู่เชื่อมกับเซลล์สืบพันธุ์ 8. พบประมาณ 20 ชนิด ในดินตะกอนที่ระดับความลึก 3000 เมตร

3 ลักษณะของ Monoplacophora


ดาวน์โหลด ppt Class Monoplacophora.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google