งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสกีนหมวกจากใบหน้าตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสกีนหมวกจากใบหน้าตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสกีนหมวกจากใบหน้าตนเอง

2 โปรแกรมที่ใช้ Photoshop Design studio

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกีนหมวก
1.คอมพิวเตอร์ 2.เครื่องปริ้น 3.กล้องถ่ายรูป 4.หมวก 5.คัตเตอร์ 6.แบบสกรีน 7.พู่กัน 8.สี 9.กรรไกร 10.กระดาษสติ๊กเกอร์

4 ขั้นตอนการสกีนหมวกจากหน้าตนเอง
1.นำรูปแบบสกีนและรูปแบบหมวกให้ลูกค้าเลือก

5 2.ทำการออกแบบลายสกีนที่ลูกค้าต้องการ หรือ ถ้าลูกค้าต้องการลายสกีนเป็นใบหน้าตนเอง ก็ทำการถ่ายรูปใบหน้าของลูกค้า

6 3.นำลายสกีนหรือรูปถ่ายใบหน้าของลูกค้า ไปตกแต่งในโปรแกรม Photoshop

7 4.นำรูปแบบหมวก กับ ลายสกีนมาใส่เข้าด้วยกัน แล้วให้ลูกค้าพิจารณา

8 5.เมื่อตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้ว เราก็สั่งหมวกตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ จากแหล่งผลิตหมวก
6. เมื่อได้หมวกแล้ว เราก็จะปริ้นลายสกีนออกมาบนกระดาษสติ๊กเกอร์

9 ขั้นตอนการสกีนลายลงบนหมวก
1.เมื่อได้ลายสกีนมาแล้ว ก็ทำการกีดตามลายสกีน แล้วตัดออกมาเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ

10 2.วางลายสกีนทับบนหมวก แล้วลงสีที่ผสมน้ำเพียงเล็กน้อย
3.รอจนสีแห้ง จึงนำลายสกีนออกจากหมวก

11 4.ทำการเคลือบป้องกันมิให้สีตกด้วยโซเดียมซิลิเกต
5.ทำการจัดส่งให้ลูกค้า

12 งบประมาณ 1.หากลูกค้ามีหมวกมาเอง ราคา 99 บาท ( ค่าจัดส่งฟรี )
2.หากลูกค้าไม่มีหมวกมาให้ ราคา 99 บาท + ราคาหมวกรูปแบบนั้น ๆ ( ค่าจัดส่งฟรี )

13 ผู้จัดทำ 1.นายชนาพรหม ชลสุข เลขที่ 2
1.นายชนาพรหม ชลสุข เลขที่ 2 2.นางสาววชิรา สุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1


ดาวน์โหลด ppt การสกีนหมวกจากใบหน้าตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google