งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมที่ใช้ Photoshop Design studio อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกีนหมวก 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องปริ้น 3. กล้องถ่ายรูป 4. หมวก 5. คัตเตอร์ 6. แบบสกรีน 7. พู่กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมที่ใช้ Photoshop Design studio อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกีนหมวก 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องปริ้น 3. กล้องถ่ายรูป 4. หมวก 5. คัตเตอร์ 6. แบบสกรีน 7. พู่กัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โปรแกรมที่ใช้ Photoshop Design studio

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกีนหมวก 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องปริ้น 3. กล้องถ่ายรูป 4. หมวก 5. คัตเตอร์ 6. แบบสกรีน 7. พู่กัน 8. สี 9. กรรไกร 10. กระดาษสติ๊กเกอร์

4 ขั้นตอนการสกีนหมวกจากหน้า ตนเอง 1. นำรูปแบบสกีนและรูปแบบหมวกให้ลูกค้า เลือก

5 2. ทำการออกแบบลายสกีนที่ลูกค้าต้องการ หรือ ถ้าลูกค้าต้องการลายสกีนเป็นใบหน้าตนเอง ก็ ทำการถ่ายรูปใบหน้าของลูกค้า

6 3. นำลายสกีนหรือรูปถ่ายใบหน้าของลูกค้า ไป ตกแต่งในโปรแกรม Photoshop

7 4. นำรูปแบบหมวก กับ ลายสกีนมาใส่เข้า ด้วยกัน แล้วให้ลูกค้าพิจารณา

8 5. เมื่อตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้ว เราก็ สั่งหมวกตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ จากแหล่ง ผลิตหมวก 6. เมื่อได้หมวกแล้ว เราก็จะปริ้นลายสกีนออกมาบนกระดาษสติ๊กเกอร์

9 ขั้นตอนการสกีนลายลงบนหมวก 1. เมื่อได้ลายสกีนมาแล้ว ก็ทำการกีดตามลาย สกีน แล้วตัดออกมาเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ

10 2. วางลายสกีนทับบนหมวก แล้วลงสีที่ผสมน้ำ เพียงเล็กน้อย 3. รอจนสีแห้ง จึงนำลายสกีนออกจากหมวก

11 4. ทำการเคลือบป้องกันมิให้สีตกด้วย โซเดียมซิลิเกต 5. ทำการจัดส่งให้ลูกค้า

12 งบประมาณ 1. หากลูกค้ามีหมวกมาเอง ราคา 99 บาท ( ค่า จัดส่งฟรี ) 2. หากลูกค้าไม่มีหมวกมาให้ ราคา 99 บาท + ราคาหมวกรูปแบบนั้น ๆ ( ค่าจัดส่งฟรี )

13 ผู้จัดทำ 1. นายชนาพรหมชลสุข เลขที่ 2 2. นางสาววชิราสุวรรณรัตน์เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมที่ใช้ Photoshop Design studio อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกีนหมวก 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องปริ้น 3. กล้องถ่ายรูป 4. หมวก 5. คัตเตอร์ 6. แบบสกรีน 7. พู่กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google