งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานทดสอบ ประสิทธิภาพของนม. จุดประสงค์ของ โครงงานนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ของนมแต่ละยี่ห้อและเพื่อให้ สามารถเลือกซื้อนมที่มีประโยชน์ได้ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานทดสอบ ประสิทธิภาพของนม. จุดประสงค์ของ โครงงานนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ของนมแต่ละยี่ห้อและเพื่อให้ สามารถเลือกซื้อนมที่มีประโยชน์ได้ ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานทดสอบ ประสิทธิภาพของนม

2 จุดประสงค์ของ โครงงานนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ของนมแต่ละยี่ห้อและเพื่อให้ สามารถเลือกซื้อนมที่มีประโยชน์ได้ ถูกต้อง

3 วัสดุ - อุปกรณ์ - สารเคมี 1. นมหลายๆยี่ห้อ 2. แก้วน้ำ 3. นาฬิกาจับเวลา 4. กรรไกร

4 ทดลองนมยี่ห้อ หนองโพ

5 1. ตัดหูกล่องนมออก

6 2. เทนมใส่แก้วน้ำ

7 3. จับเวลา 5 นาที

8 4. ลองเอียงแก้วนม

9 5. สังเกตคราบนม

10 ทดลองนมยี่ห้อ โฟร์โมสต์

11 1. นำนมโฟร์โมสต์มา

12 2. ตัดหูกล่องนมโฟร์โมสต์

13 3. เทนมใส่แก้วน้ำ

14 4. จับเวลา

15 5. เอียงแก้วน้ำ

16 6. สังเกตคราบนม

17 ทดลองนมยี่ห้อ ตราหมี

18 1. นำนมตราหมีมา ทดลอง

19 2. เทนมใส่ใน แก้ว

20 2. เอียงแก้ว

21 4. สังเกต คราบนม

22 เมจิ – ไม่มีคราบ ไทย - เดนมาร์ก – ไม่มีคราบ วีซอยรสงาขาว – มีคราบ วีซอยรสงาดำ – มีคราบ นมที่มีคราบแสดงว่ามีนมผงผสมอยู่ซึ่งจะได้รับ คุณค่าทางโภชนาการน้อย นมที่ไม่มีคราบแสดงว่าไม่มีนมผงอยู่หรือมีอยู่ น้อยซึ่งจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า นมที่มีนมผงผสมอยู่

23 ชนิดของ นม ประโยชน์ลักษณะคราบ ไทย - เดนมาร์ก มีมากเป็น อันดับ 1 ไม่มีคราบติดอยู่ เลย หมีมีมากเป็น อันดับ 2 ไม่มีคราบติดอยู่ เลย เมจิมีมากเป็น อันดับ 3 ไม่มีคราบติดอยู่ เลย โฟร์โมสต์มีมากเป็น อันดับ 4 มีคราบติดอยู่น้อย หนองโพมีมากเป็น อันดับ 5 มีคราบติดอยู่มาก วีซอยรสงา ดำ มีมากเป็น อันดับ 6 มีคราบติดอยู่มาก ที่สุด วีซอยรสงา ขาว มีมากเป็น อันดับ 7 มีคราบติดอยู่มาก ที่สุด จากตารางข้างต้น จะสังเกตเห็นว่ายิ่งมีคราบติดอยู่ มากประโยชน์ก็จะยิ่งลดน้อยลง ในทางกลับกันยิ่งมี คราบติดอยู่น้อยประโยชน์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ใน กรณีที่นมไม่มีหรือมีคราบติดเท่ากัน เราก็ต้อง พิจารณาจากส่วนประกอบของนมชนิดนั้นว่ามี ประโยชน์มากน้อยเพียงใด และจะสังเกตเห็นว่าถึงวี ซอยจะเป็นนมถั่วเหลือง แต่ก็ยังมีนมผงผสมอยู่ เช่นกัน

24 นมผงที่เหมาะสำหรับเด็กคือ นมผงที่ผลิตจากน้ำนมสด ธรรมชาติซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่านม ชนิดไหนมีนมผงชนิดนี้ผสม อยู่รึเปล่าก็ควรเลือกดื่มนมที่มี นมผงผสมอยู่น้อยที่สุดจะ ดีกว่า ชี้แจง ประโยชน์

25 1. เด็กหญิงณัฐกานต์ เเสงสุวรรณ เลขที่ 12 2. เด็กหญิงฐิตากร ภู่รุ่งฤทธิ์ เลขที่ 27 3. เด็กชายภูรินทร์ เพียรจงกล เลขที่ 40 4. เด็กหญิงมณิสรา ทองใบใหญ่ เลขที่ 41 5. เด็กหญิงอภิชญา ชัยมุงคุณ เลขที่ 56 6. เด็กหญิงอริสรา อ่วมตานี เลขที่ 58

26 จบการนำเสนอแล้ว ค่ะ / ครับ ><“


ดาวน์โหลด ppt โครงงานทดสอบ ประสิทธิภาพของนม. จุดประสงค์ของ โครงงานนี้ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ของนมแต่ละยี่ห้อและเพื่อให้ สามารถเลือกซื้อนมที่มีประโยชน์ได้ ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google