งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานทดสอบประสิทธิภาพของนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานทดสอบประสิทธิภาพของนม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานทดสอบประสิทธิภาพของนม

2 จุดประสงค์ของโครงงานนี้
เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของนมแต่ละยี่ห้อและเพื่อให้สามารถเลือกซื้อนมที่มีประโยชน์ได้ถูกต้อง

3 วัสดุ-อุปกรณ์-สารเคมี
1.นมหลายๆยี่ห้อ 2.แก้วน้ำ 3.นาฬิกาจับเวลา 4.กรรไกร

4 ทดลองนมยี่ห้อหนองโพ

5 1.ตัดหูกล่องนมออก

6 2.เทนมใส่แก้วน้ำ

7 3.จับเวลา5นาที

8 4.ลองเอียงแก้วนม

9 5.สังเกตคราบนม

10 ทดลองนมยี่ห้อโฟร์โมสต์

11 1.นำนมโฟร์โมสต์มา

12 2.ตัดหูกล่องนมโฟร์โมสต์

13 3.เทนมใส่แก้วน้ำ

14 4.จับเวลา

15 5.เอียงแก้วน้ำ

16 6.สังเกตคราบนม

17 ทดลองนมยี่ห้อตราหมี

18 1.นำนมตราหมีมาทดลอง

19 2.เทนมใส่ในแก้ว

20 2.เอียงแก้ว

21 4.สังเกตคราบนม

22 ผลการทดลองจากนมชนิดอื่นๆ ไทย - เดนมาร์ก – ไม่มีคราบ
เมจิ – ไม่มีคราบ ไทย - เดนมาร์ก – ไม่มีคราบ วีซอยรสงาขาว – มีคราบ วีซอยรสงาดำ – มีคราบ นมที่มีคราบแสดงว่ามีนมผงผสมอยู่ซึ่งจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการน้อย นมที่ไม่มีคราบแสดงว่าไม่มีนมผงอยู่หรือมีอยู่น้อยซึ่งจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการมากกว่านมที่มีนมผงผสมอยู่

23 ชนิดของนม ประโยชน์ ลักษณะคราบ ไทย-เดนมาร์ก มีมากเป็นอันดับ1 ไม่มีคราบติดอยู่เลย หมี มีมากเป็นอันดับ2 เมจิ มีมากเป็นอันดับ3 โฟร์โมสต์ มีมากเป็นอันดับ4 มีคราบติดอยู่น้อย หนองโพ มีมากเป็นอันดับ5 มีคราบติดอยู่มาก วีซอยรสงาดำ มีมากเป็นอันดับ6 มีคราบติดอยู่มากที่สุด วีซอยรสงาขาว มีมากเป็นอันดับ7 จากตารางข้างต้น จะสังเกตเห็นว่ายิ่งมีคราบติดอยู่มากประโยชน์ก็จะยิ่งลดน้อยลง ในทางกลับกันยิ่งมีคราบติดอยู่น้อยประโยชน์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ในกรณีที่นมไม่มีหรือมีคราบติดเท่ากัน เราก็ต้องพิจารณาจากส่วนประกอบของนมชนิดนั้นว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และจะสังเกตเห็นว่าถึงวีซอยจะเป็นนมถั่วเหลือง แต่ก็ยังมีนมผงผสมอยู่เช่นกัน

24 ชี้แจงประโยชน์ นมผงที่เหมาะสำหรับเด็กคือนมผงที่ผลิตจากน้ำนมสดธรรมชาติซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่านมชนิดไหนมีนมผงชนิดนี้ผสมอยู่รึเปล่าก็ควรเลือกดื่มนมที่มีนมผงผสมอยู่น้อยที่สุดจะดีกว่า

25 สมาชิกในกลุ่ม 1.เด็กหญิงณัฐกานต์ เเสงสุวรรณ เลขที่ 12
2.เด็กหญิงฐิตากร ภู่รุ่งฤทธิ์ เลขที่ 27 3.เด็กชายภูรินทร์ เพียรจงกล เลขที่ 40 4.เด็กหญิงมณิสรา ทองใบใหญ่ เลขที่ 41 5.เด็กหญิงอภิชญา ชัยมุงคุณ เลขที่ 56 6.เด็กหญิงอริสรา อ่วมตานี เลขที่ 58

26 จบการนำเสนอแล้วค่ะ/ครับ ><“


ดาวน์โหลด ppt โครงงานทดสอบประสิทธิภาพของนม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google