งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน ยำมะม่วง คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนิรมล จะตุรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน ยำมะม่วง คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนิรมล จะตุรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ยำมะม่วง คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนิรมล จะตุรัส

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
สมาชิกในกลุ่ม นางสาวศศิวิมล ปานตู นางสาวอัตติยา เทพทอง นางสาวจันจิรา ชูแดง นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร นางสาวขนิษฐา สุวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

3 วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้จากการจำหน่ายยำมะม่วงได้ และยังสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพได้

4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2553 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2554

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หวังว่าการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายตามความต้องการของผู้บริโภคที่หวังว่าจะได้รับ

6 ขั้นตอนในการทำงาน วางแผน แบ่งงาน หาข้อมูล เริ่มจำหน่ายผลผลิต
วางแผน แบ่งงาน หาข้อมูล เริ่มจำหน่ายผลผลิต ตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย สรุปการทำโครงงาน และทำบัญชี

7 ส่วนผสมในการทำ มะม่วง แครอท น้ำปลา ถั่วลิสงคั่ว กุ้งแห้ง ปลาสามรส
พริกป่น น้ำตาลเชื่อม

8 อุปกรณ์ กะละมัง กล่องโฟม ส้อม มีดบาง

9 วิธีในการทำ นำมะม่วงและแครอทที่ขูดไว้ นำไปใส่ในกะละมังที่เตรียมไว้ตามด้วยกุ้งแห้ง ถั่ว น้ำตาลเชื่อม ปลาสามรส น้ำปลา และพริกป่น เมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ตกแต่งให้สวยงามน่ารับประทาน

10 ปัญหาที่พบ การจัดการเตรียมวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า คุณภาพของการขายยังไม่ดีพอ

11 การแก้ไขปัญหา จัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ

12 ผลจากการทำโครงงาน หลังจากการขายจะเห็นว่ายำมะม่วงนั้นขายได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค

13 สรุปโครงงาน การจัดทำโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน ยำมะม่วง คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนิรมล จะตุรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google