งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม • นางสาวศศิวิมล ปานตู • นางสาวอัตติยา เทพทอง • นางสาวจันจิรา ชู แดง • นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร • นางสาวขนิษฐา สุวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม • นางสาวศศิวิมล ปานตู • นางสาวอัตติยา เทพทอง • นางสาวจันจิรา ชู แดง • นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร • นางสาวขนิษฐา สุวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม • นางสาวศศิวิมล ปานตู • นางสาวอัตติยา เทพทอง • นางสาวจันจิรา ชู แดง • นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร • นางสาวขนิษฐา สุวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

3 วัตถุประสงค์ในการทำ โครงงาน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ได้จากการจำหน่ายยำมะม่วง ได้ และยังสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพ ได้

4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน • เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2553 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2554

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • หวังว่าการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นไป ตามเป้าหมายตามความต้องการของ ผู้บริโภคที่หวังว่าจะได้รับ

6 ขั้นตอนในการทำงาน 1. วางแผน แบ่งงาน 2. หาข้อมูล 3. เริ่มจำหน่ายผลผลิต 4. ตรวจดูความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 5. สรุปการทำโครงงาน และ ทำบัญชี

7 ส่วนผสมในการทำ • มะม่วง • แครอท • น้ำปลา • ถั่วลิสงคั่ว • กุ้งแห้ง • ปลาสามรส • พริกป่น • น้ำตาลเชื่อม

8 อุปกรณ์ • กะละมัง • กล่องโฟม • ส้อม • มีดบาง

9 วิธีในการทำ • นำมะม่วงและแครอทที่ขูดไว้ นำไป ใส่ในกะละมังที่เตรียมไว้ตามด้วยกุ้ง แห้ง ถั่ว น้ำตาลเชื่อม ปลาสามรส น้ำปลา และพริกป่น • เมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วก็คลุกเคล้า ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน • ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ตกแต่งให้ สวยงามน่ารับประทาน

10 ปัญหาที่พบ • การจัดการเตรียม วัตถุดิบไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ของลูกค้า คุณภาพของการ ขายยังไม่ดีพอ

11 การแก้ไขปัญหา • จัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ

12 ผลจากการทำโครงงาน • หลังจากการขายจะเห็นว่ายำ มะม่วงนั้นขายได้ และเป็นไปตาม ความต้องการของผู้บริโภค

13 สรุปโครงงาน การจัดทำโครงงานในครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้เป็น ผลสำเร็จ

14


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม • นางสาวศศิวิมล ปานตู • นางสาวอัตติยา เทพทอง • นางสาวจันจิรา ชู แดง • นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร • นางสาวขนิษฐา สุวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google