งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)

2 2

3 3 ขั้นตอนการใช้ งานระบบสำหรับ ส่วนราชการผู้ เบิก ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)

4 4 ระบบ UNDO >> บันทึกข้อมูล

5 5 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ระบบ UNDO >> สอบถาม

6 6 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ระบบ UNDO >> รายงาน

7 7 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) บันทึกรับแบบ

8 8 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) การเพิ่มข้อมูล

9 9 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ข้าราชการ Undo

10 10 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ข้าราชการ Undo ( ต่อ )

11 11 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม

12 12 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ผู้รับบำนาญ ได้รับเงินส่วนเพิ่ม ( ต่อ )

13 13 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ผู้รับบำนาญ ที่ต้องนำเงินมาคืน

14 14 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ผู้รับบำนาญ ที่ต้องนำเงินมาคืน ( ต่อ )

15 15 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

16 16 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ( ต่อ )

17 17 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ระดับหัวหน้าทำการยืนยันบันทึกรับแบบ

18 18 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO) ระดับหัวหน้าทำการยืนยันบันทึกรับแบบ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และการ ดำเนินการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ ( ระบบ UNDO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google