งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานดัชนีและบันทึกข้อมูล ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานดัชนีและบันทึกข้อมูล ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานดัชนีและบันทึกข้อมูล ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.
1. งานธุรการของฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 2. การเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ 3. โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล 4. การจัดทำประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุและข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล 5. การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ 6. บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท 7. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

2

3 ตัวอย่าง บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt งานดัชนีและบันทึกข้อมูล ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google