งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Customer Relationship Management (CRM) Vachara Ratanasupakorn Country Manager – Technology Mandarin Oriental, Bangkok www.mandarinoriental.com/bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Customer Relationship Management (CRM) Vachara Ratanasupakorn Country Manager – Technology Mandarin Oriental, Bangkok www.mandarinoriental.com/bangkok."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Customer Relationship Management (CRM) Vachara Ratanasupakorn Country Manager – Technology Mandarin Oriental, Bangkok www.mandarinoriental.com/bangkok

3 Customer Relationship Management And Technology Relationship

4 Customer Relationship Management หลักการของ CRM เน้นการติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ลูกค้า ดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายการสร้างประโยชน์ให้แก่ ลูกค้า เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ พัฒนาความสัมพันธ์ ต้องมีข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทันกับ พฤติกรรมของลูกค้า ต้องมีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์ ถ้าข้อมูลเปลี่ยน ต้องปรับกลยุทธ์ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างทันที CRM in Text Book

5 Customer Relationship Management ขั้นตอนในการทำ CRM พัฒนาฐานข้อมูล เลือกเทคโนโลยี เลือกโปรแกรมการตลาด ติดต่อสื่อสาร ประเมินผล ปรับปรุงฐานข้อมูล CRM in Text Book

6 Customer Relationship Management บริษัทกำหนด กิจกรรม การตลาด สื่อสารให้ลูกค้า รับทราบ ลูกค้า ตัดสินใจซื้อ บริษัทเก็บข้อมูล การซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ปรับปรุงข้อมูล ลูกค้า ศึกษาข้อมูล พฤติกรรม ลูกค้า กำหนด โปรแกรม การตลาด ใหม่ สร้างจุดติดต่อ ใหม่ เพื่อให้บริการได้ ดีขึ้น การบริหาร ความสัมพันธ์ CRM in Text Book

7 Customer Relationship Management CRM Practice without Computer System Case Example Front Desk House Keeping Restaurant

8 Customer Relationship Management Do we need to invest in CRM to be successful ? Yes / No

9 CRM and Technology in Hotel CRM Core Process Identify your target customers Differentiate your customers by their needs and their value to your company. Interact with your customers to form a learning relationship Customize your products, services, and messages

10 Customer Relationship Management Why people would think of having CRM ? Increase Business Revenue Create Relationship with Customers

11 CRM and Technology in Hotel Why do we need CRM ? Increase Business Guest return Guest preference Guest feel like he is VIP Planning better We know what guest want

12 Customer Relationship Management Factors Products & Services Human Resource / Training Timing / Luck Technology *** Customers ***

13 CRM and Technology in Hotel Resource Management Provision of Resource Human Resource Infrastructure Work Environment

14 CRM and Technology in Hotel Mandarin Oriental’s Practice for CRM Guest Information Guest Preference (History) Survey of satisfaction Direct Mail / Promotion Strategy base on guest information

15 CRM and Technology in Hotel Application that CRM integrated (Local) PMS (Primary Management System) Sales & Marketing Business Intelligent

16 CRM and Technology in Hotel Business Intelligent Database technology- enabled ability to analyze large amount of data Interactivity – manager holistic view of company customer interaction Mass customization technology – personalized service & product to customers

17 CRM and Technology in Hotel IT&T Technology services to support business Quality Control for IT IT Services CRM System Data Mining / Data Warehouse System Improvement

18 CRM and Technology in Hotel Other system that hotel provide to our Customer base on CRM information. Telephone System Television System Internet Services

19 CRM and Technology in Hotel Measurement in CRM Standard Audit Mystery Shopper Reservation Quality of Service Customer Reaction / Responding

20 Customer Relationship Management Do we need to invest in CRM to be successful ? Yes / No

21 A & Q


ดาวน์โหลด ppt Customer Relationship Management (CRM) Vachara Ratanasupakorn Country Manager – Technology Mandarin Oriental, Bangkok www.mandarinoriental.com/bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google