งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นระบบงานด้านการวางระบบ บริหารจัดการงานโรงแรมและระบบ บริหารงานร้านอาหาร ได้ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมบริหารงานโรงแรม สำเร็จรูป มีหลายบริษัท ได้จัดกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นระบบงานด้านการวางระบบ บริหารจัดการงานโรงแรมและระบบ บริหารงานร้านอาหาร ได้ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมบริหารงานโรงแรม สำเร็จรูป มีหลายบริษัท ได้จัดกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นระบบงานด้านการวางระบบ บริหารจัดการงานโรงแรมและระบบ บริหารงานร้านอาหาร ได้ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมบริหารงานโรงแรม สำเร็จรูป มีหลายบริษัท ได้จัดกลุ่ม รวมตัวกันทำโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการ ของ กลุ่มบริษัทโรงแรมต่างๆ มีหลากหลาย บริษัทที่ได้จัดทำโปรแกรมนี้ แต่ ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอโปรแกรม สำเร็จรูปนี้จากบริษัท Rhino Prospersity

3 Front Office System : Example

4 1. โปรแกรม Front Office System (Rhino Hotel Management System) ประกอบด้วย

5

6

7

8 2.Restaurant Management System

9 3. Telephone Management System Interface from PABX - Interface to Front Office Management System

10 4. Accounting Management System

11

12

13

14

15

16

17

18 แสดงถึงโรงแรมที่ใช้บริการต่างๆ ตามภาค

19 เช่น


ดาวน์โหลด ppt เป็นระบบงานด้านการวางระบบ บริหารจัดการงานโรงแรมและระบบ บริหารงานร้านอาหาร ได้ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมบริหารงานโรงแรม สำเร็จรูป มีหลายบริษัท ได้จัดกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google