งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Consumer buying motives –Emotional Motives –Rational Buying Motives Identifying Buying Motives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Consumer buying motives –Emotional Motives –Rational Buying Motives Identifying Buying Motives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Consumer buying motives –Emotional Motives –Rational Buying Motives Identifying Buying Motives

3 Emotional MotivesGoods & Services Fear and safety Love and social approval Fun and excitement Pride and prestige Smoke and burglar alarms Fire extinguishers Insurance Grooming aids Flowers Singing telegrams Vacation tours Rock concerts Sporting Goods Sports cars Luxury cars Jewelry Maid service

4 Rational Buying Motives Goods & Services Economy and cost Quality and dependability Convenience Home freezers Day-old baked goods Top quality watches Life time automobile batteries Fast food restaurant Dry cleaning Dish washer

5 Promotional Strategy Communication to the target market is achieved through the development of a promotional mix (personnel selling,advertising,publicity, and sales promotion)

6 Source Encoding Message Message channel Media Message Message channel Media Decodin g Receive r Nois e Feedback Respons e Communication Process

7 Personal Selling The value of Personal Selling –Focus closely on a specific target market. –Give customers individual attention. –Identify a customer’s problem and design specific solutions for it. –Adapt a message to the unique needs of a customer

8 Personal Selling (continued) –Receive immediate feedback on the promotional message –Provide the opportunity to close the sale –Build a long-term relationship with a customer

9 1. ตลาดหรือ ลูกค้า 2. ผลิตภัณฑ์ 3. บริษัท 4. การแข่งขัน 5. เทคนิคการ ขาย

10 1. การหาผู้มุ่งหวังและกำหนดผู้ มุ่งหวัง Prospecting ผู้มุ่งหวังที่พร้อมจะเป็น ลูกค้า ผู้มุ่งหวังเกือบจะเป็นลูกค้า ผู้มุ่งหวังที่ยังเย็นชาที่จะ เป็นลูกค้า Steps in the selling process

11 2. การเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้ มุ่งหวัง Preapproach หาข้อมูล จังหวะในการเข้า พบ วางแผนกลยุทธ์การ ขาย

12 3. การเข้าพบผู้มุ่งหวัง Approach 4. การเสนอขาย Presentation แบบสำเร็จรูป กำหนดโครงร่างไว้ ล่วงหน้า สร้างความพึงพอใจให้ ลูกค้า

13 5. การเอาชนะข้อโต้แย้ง Handling objection 6. การปิดการ ขาย Close 7. การติดตามผล และดูแล ลูกค้า Follow-up

14 Advertising Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identification sponsor.

15 ตัดสิน ใจ 1. ใครคือกลุ่มผู้รับโฆษณา 2. ประเภทของการโฆษณาที่จะ ใช้ 3. จะเข้าถึงผู้รับโฆษณาได้ อย่างไร 4. จะใช้ข้อความโฆษณา อย่างไร 5. ทำการโฆษณาโดยใคร ผู้บริหาร การตลาด

16 ประเภทและลักษณะของสื่อ โฆษณา 1. Newspaper 2. Magazine 3. Direct mail 4. Radio 5. Television 6. Outdoor 7. Internet

17 เป็นกิจกรรมระยะสั้น มุ่งกระตุ้นผู้ใช้ขั้นสุดท้าย พัฒนาการทำงานของผู้จัด จำหน่ายและพนักงานขาย ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือตัว อื่น

18 เทคนิคการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Techniques) 1. การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) 2. การสาธิต (Demonstration) 3. การแจกของตัวอย่าง (Sample) 4. การให้คูปอง (Coupon) 5. การให้ของแถม (Premium)

19 การให้ ข่าว การให้ข่าวสารโดยผ่าน สื่อมวลชน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt Consumer buying motives –Emotional Motives –Rational Buying Motives Identifying Buying Motives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google