งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมือ อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Recruitment and Selection Technique for Professional Staff ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของประเทศไทยได้มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมือ อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Recruitment and Selection Technique for Professional Staff ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของประเทศไทยได้มีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมือ อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Recruitment and Selection Technique for Professional Staff ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของประเทศไทยได้มีการ พยายามมุ่งเน้นการปฎิรูปการบริหารจัดการอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ องค์กร วัฒนธรรมการบริหารงานขององค์กรต่างๆในประเทศไทยเรื่มเปลี่ยนไป ผู้บริหาร รุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับคน (Human Resources Management) องค์ความรู้ (Knowledge Management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) แต่ ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในเป้าหมายที่ องค์กรวางไว้ได้ หากการบริหารคนขององค์กรมีความบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หากขาดบุคลากร ที่เหมาะสม หลายองค์กรประสบปัญหาการหมุนเวียนของการลาออกสูง (Turnover) หลายองค์กรยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพของพนักงาน ทั้งที่ได้นำเทคนิคต่างๆ ของการทดสอบ และคัดเลือกที่ใช้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆระดับโลก แต่แล้วทำไมถึงยังมี ปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากรยังไม่ได้ตามคุณภาพที่ต้องการอยู่อีก ? เพื่อให้ก้าวทัน และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน การวางเทคนิคและกลไก ในการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอย่างมีประสิทธิ์ภาพ น่าจะเป็นคำตอบแรก ขององค์กรที่จะช่วยตอบปัญหาต่างๆในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ ทักษะ ประสิทธิ์ ภาพ ทัศนคติในการทำงาน ความยืดหยุ่นในการทำงาน ขวัญกำลังใจในการทำงาน การ หมุนเวียนเข้า - ออกของพนักงาน และปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับคนและองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม แผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้ที่ต้องคัดเลือกคนเข้าทำงานทุกระดับ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างกระบวนทัศน์ในด้านความคิดในการ คัดเลือกและอ่านคน

2 Course Outline  การสร้างกรอบความคิดสำหรับการสรรหา บุคลากร กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานระดับ ปฏิบัติงานทั่วไป กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานระดับหัวหน้า งาน กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานกลุ่มเทคนิค - ทักษะพิเศษ กรอบแนวคิดของการคัดเลือกพนักงานกลุ่มผู้บริหาร ระดับกลาง กรอบความคิดของการคัดเลือกสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง  กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิ์ภาพ การกำหนดแหล่งสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติ การกำหนดความเหมาะสม การสร้างฐานข้อมูลของการสรรหาบุคลากร  กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มี ประสิทธิ์ภาพ การกำหนดยุทธ์วิธีในการคัดเลือก เครื่องมือในการคัดเลือก การสัมภาษณ์แบบ 360’ การสรุป และ ส่วนประสมในการ ตัดสินใจ เลือกบุคลากร  กรณีศึกษา วันที่ฝึกอบรม : วันพุทธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น. ราคา 3,350 บาท ( ยังไม่รวม vat 7% ) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม WINDSOR SUITES สุขุมวิท ซอย 18-20 กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tax ID: 3380041618 ติดต่อจอง / สอบถาม Tel: 02 –917-7147, มือถือ 089-7676-270 หรือ ทาง อีเมล์ training@pascons.com จะได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้ง training@pascons.com การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ 080 -2 -40260-2 สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่ 02 - 917-7148 วิทยากร ผศ. ดร. วรุฒน์ สีบุญเรือง Chief Executive Officer บริษัท Varada Trade and Management จำกัด วิทยากรด้านการบริหารและการจัดการ บริษัท แพสคอนส์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมือ อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Recruitment and Selection Technique for Professional Staff ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของประเทศไทยได้มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google