งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิมพ์ข้อมูลสวัสดิการผู้ป่วย สวัสดิการจ่ายตรงโดยใช้เวลา ประมาณ 2 นาทีต่อราย จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิมพ์ข้อมูลสวัสดิการผู้ป่วย สวัสดิการจ่ายตรงโดยใช้เวลา ประมาณ 2 นาทีต่อราย จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิมพ์ข้อมูลสวัสดิการผู้ป่วย สวัสดิการจ่ายตรงโดยใช้เวลา ประมาณ 2 นาทีต่อราย จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556

2 วิธีการเดิม ใช้วิธีการพิมพ์ชื่อ นามสกุลผู้ป่วย หมายเลขบัตร ประชาชน และเลขอนุมัติแทนการรับรองสิทธิสวัสดิการ จ่ายตรงผู้ป่วยนอก ก่อนนี้ใช้เวลา 5-10 นาที โดยการ ป้อนข้อมูลจะป้อนตามแบบฟอร์มที่ผู้ป่วยกรอก และ ป้อนข้อมูลหมายเลขอนุมัติทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีการ ผิดพลาดบ่อยครั้ง ต้องรอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ต้องรอให้กรมบัญชีกลางอนุมัติสิทธิก่อน จะต้องรอ ประมาณ 30 วัน ทำให้ผู้ป่วยเสียเวลา ให้เสียโอกาส อันดี ดังนั้น จึงมีการพัฒนาจากการพิมพ์ข้อมูล มาเป็น การดึงข้อมูลจาก เว็บของกรมบัญชีกลาง ( ตาม ตัวอย่าง )

3 วิธีการเดิม ขั้นที่ 1 ก๊อปปี้เลขบัตรประชาชนจากโปรแกรม กรมบัญชีกลาง กดตกลง จะได้ข้อมูลดังภาพ หลังจากนั้นให้ป้อนเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย และกด ขอเลขอนุมัติ

4 วิธีการใหม่ ขั้นตอนที่ 2 ยิงบาร์โค้ดเลขบัตรประจำตัวผุ้ป่วย ป้อน คำนำหน้าชื่อ ก๊อปปี้ชื่อ นามสกุลจากเวบขอเลข อนุมัติฯ ก๊อปปี้เลขบัตรประชาชน ป้อนวันเดือนปีเกิด เลือกเพศ ก๊อปปี้เลขที่หนังสือรับรอง ป้อนวันเดือนปี ที่ออกหนังสือ สแกนลายนิ้วมือข้างละนิ้ว นิ้วละ 4 ครั้ง ถ้าสำเร็จจะขึ้นสีเขียวทั้ง 4 ครั้ง จะได้นิ้วสีแดง ตามภาพ กดบันทึก


ดาวน์โหลด ppt พิมพ์ข้อมูลสวัสดิการผู้ป่วย สวัสดิการจ่ายตรงโดยใช้เวลา ประมาณ 2 นาทีต่อราย จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google