งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556
พิมพ์ข้อมูลสวัสดิการผู้ป่วยสวัสดิการจ่ายตรงโดยใช้เวลาประมาณ 2 นาทีต่อราย จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556

2 วิธีการเดิม ใช้วิธีการพิมพ์ชื่อ นามสกุลผู้ป่วย หมายเลขบัตรประชาชน และเลขอนุมัติแทน การรับรองสิทธิสวัสดิการจ่ายตรงผู้ป่วยนอก ก่อนนี้ใช้เวลา 5-10 นาที โดยการ ป้อนข้อมูลจะป้อนตามแบบฟอร์มที่ผู้ป่วยกรอก และป้อนข้อมูลหมายเลขอนุมัติ ทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีการผิดพลาดบ่อยครั้ง ต้องรอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ต้อง รอให้กรมบัญชีกลางอนุมัติสิทธิก่อน จะต้องรอประมาณ 30วัน ทำให้ผู้ป่วย เสียเวลา ให้เสียโอกาสอันดี ดังนั้น จึงมีการพัฒนาจากการพิมพ์ข้อมูล มาเป็นการ ดึงข้อมูลจาก เว็บของกรมบัญชีกลาง (ตามตัวอย่าง)

3 วิธีการเดิม ขั้นที่ 1 ก๊อปปี้เลขบัตรประชาชนจากโปรแกรมกรมบัญชีกลาง กดตกลง จะได้ข้อมูลดังภาพ หลังจากนั้นให้ป้อนเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย และกดขอเลขอนุมัติ

4 วิธีการใหม่ ขั้นตอนที่2 ยิงบาร์โค้ดเลขบัตรประจำตัวผุ้ป่วย ป้อนคำนำหน้าชื่อ ก๊อปปี้ชื่อ นามสกุลจากเวบขอเลขอนุมัติฯ ก๊อปปี้เลขบัตรประชาชน ป้อนวันเดือนปีเกิด เลือกเพศ ก๊อปปี้เลขที่หนังสือรับรอง ป้อนวันเดือนปีที่ออกหนังสือ สแกนลายนิ้วมือข้างละนิ้ว นิ้วละ 4 ครั้ง ถ้าสำเร็จจะขึ้นสีเขียวทั้ง4 ครั้ง จะได้นิ้วสีแดงตามภาพ กดบันทึก


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสุภัสสรา พลซักซ้าย 1 มิถุนายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google