งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฐานข้อมูล ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฐานข้อมูล ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฐานข้อมูล ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ

2 สร้าง Database กรณีเริ่มเปิดโปรแกรม Access 2003 คลิกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง New คลิก Blank Document หรือคลิกที่ไอคอน

3 จะปรากฎ Task Panes ด้านขวาให้เลือก Blank database…

4 จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ดังรูป ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Create

5 สร้าง Database ด้วย Wizard คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง New เลือกแถบ On my computer…

6 เลือกที่แถบ Database แล้วเลือกไอคอน ของ Template ที่ต้องการใช้งาน แล้วคลิก ปุ่ม OK

7 ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Create

8 เมื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้าง Database Wizard โปรแกรมจะบอหให้ ทราบว่าจะทำการเก็บข้อมูลอะไรให้บ้างในนี้ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม Next

9 เลือก Field ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next

10 เลือกรุปแบบ Form ที่ต้องการแล้วคลิก ปุ่ม Next

11 เลือกรูปแบบ Report ที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม Next

12 ตั้งชื่อที่ต้องการให้เป็น Title ของ Database แล้วคลิกปุ่ม Next

13 กำหนดว่าต้องการเริ่มใช้งาน Database นี้เลย หรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม Finish จากนั้นรอสักครู่ โปรแกรมจะทำการสร้าง Database ให้

14 เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะได้ตัวอย่างดังภาพ เพื่อ เข้าสู่การเริ่มต้น Database นี้

15 การปิด Database การปิด Database ทำได้ 2 วิธีคือ คลิกปุ่ม Close ที่ หน้าต่างของ Database หรือเปิด Database อื่น ๆ ขึ้นมา ( รายละเอียดอยูในหัวข้อต่อไป ) Database ที่เปิดอยุ่ก็จะ ถูกปิดไปโดยอัตตโนมัติ เพราะจะนั้นแสดงว่าในการใช้ งานโปรแกรม แต่ล่ะครั้งจะสามารถเปิดได้เพียงครั้งล่ะ หนึ่ง Database เท่านั้น

16 การเรียกใช้ Database 1. คลิกเมนู File เลือกคำสั่ง Open หรือคลิกปุ่ม Open บนทูลบาร์ 2. เลือกโฟลเดอร์ที่เก้บ Database ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือก Database แล้วคลิกปุ่ม Open


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฐานข้อมูล ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google