งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูล ลงแผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูล ลงแผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูล ลงแผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 3

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  เปิดโปรแกรม Nero > ไปที่ Start > All programs > Nero > Nero StartSmart 1. คลิก Nero Star t Smart เมนู Start All Program s Nero

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา > เลือกเป็น ชนิดของดีวีดี 2. คลิก

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  ใส่แผ่นดีวีดีอาร์ (DVD-R) ที่มีความจุ 4.7 MB ลงในช่องดีวีดีไดร์ฟ

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  นำเม้าส์ไปวางบนไอคอนกระดาษ  คลิก ไอคอน ทำ DVD ข้อมูล 4. คลิก 5. คลิก

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  จะปรากฏหน้าต่าง Nero Express ขึ้นมา > คลิกปุ่ม Add 6. คลิก

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  จะปรากฏหน้าต่าง Select Files and Folders ขึ้นมา > คลิกเข้าไปยังฮาร์ดดิสก์ และโฟลเดอร์ที่เก็บ ข้อมูล 7. คลิก

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิกเลือกโฟลเดอร์ข้อมูลที่ต้องการแบ็คอัพลง แผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม Add 9. คลิก 8. คลิก

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  รอการแบ็คอัพไฟล์ข้อมูลสักครู่ 10.

10 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ลงในแผ่นดีวีดีอีก คลิกปุ่ม Add คลิกเพิ่ม ไฟล์

11 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  ถ้าเลือกไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย คลิกปุ่ม Finished 11. คลิก

12 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  ไฟล์ข้อมูล ถูกเพิ่มเข้ามาในหน้าต่าง Nero Express 12.

13 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  สังเกต : เส้นสีน้ำเงิน จะแสดงขนาดไฟล์ข้อมูล ที่จะทำการแบ็คอัพลงแผ่นดีวีดี เส้นสีน้ำเงิน

14 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  จากตัวอย่าง : แจ้งว่ามีการใช้พื้นที่ในแผ่นดีวีดี ไปแล้ว 1660 MB พื้นที่ถูกใช้ ไป

15 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม Next 13. คลิก

16 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  เลือกไดร์ฟที่ใส่แผ่นดีวีดี เพื่อทำการไร้ท์ข้อมูล [ Current recorder: ] 14. คลิก

17 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  ตั้งชื่อแผ่นดีวีดี [ Disc name : ] 15. กรอก ชื่อ

18 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิกเลือกความเร็วในการเขียนข้อมูล [ Writing speed : ] 16. คลิก 2X – 16X

19 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิก Allow files to be added later (mullisession disc) กำหนดให้แผ่นสามารถ เขียนข้อมูลเพิ่มได้อีกในภายหลัง ( ต้องเป็น แผ่น +R) 17. คลิก

20 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม Burn เพื่อเริ่มเขียนข้อมูลลงแผ่นดีวี ดี 18. คลิก

21 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  รอสักครู่... กำลังเขียนแผ่นดีวีดี 19.

22 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  การ Burn เสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม OK  คลิกปุ่ม Next 21. คลิก 20. คลิก

23 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม Exit 22. คลิก

24 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  คลิกปุ่ม จบการทำงานโปรแกรม Nero 22. คลิก

25 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูลลงแผ่นดีวีดี  เมื่อไร้ท์ข้อมูลเรียบร้อย เครื่องคอมพิวเตอร์จะ คายแผ่นดีวีดีออกมา เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ แบ็คอัพข้อมูล  ควรตรวจสอบข้อมูลในแผ่นดีวีดี ว่าไฟล์ ครบถ้วนหรือไม่ 24. ตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูล ในแผ่นดีวีดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการแบ็คอัพข้อมูล ลงแผ่นดีวีดี แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.4. 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google