งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน

2 ขั้นตอนหลัก ► ติดตั้ง Printer ► สร้าง Form ใบเสร็จฯ ( กำหนด ขนาดกระดาษ ) ► กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ ใบเสร็จ

3 ติดตั้ง Printer ► ในการติดตั้ง Printer เพื่อใช้พิมพ์ ใบเสร็จฯ ใน ระบบ KKUFMIS ให้เลือก Printer “ ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-1170” เท่านั้น ดำเนินการดังนี้ 1. เลือก เมนู Start -> Settings -> Printer and Faxes 2. ดับเบิล คลิก Add Printer

4 ติดตั้ง Printer 3. กดปุ่ม Next 4. เลือก สถานที่ติดตั้งเครื่อง Printer 4.1 Local printer attached.. เป็น การเลือก เครื่องพิมพ์ที่ต่อ กับเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่อง นั้น ( ส่วนใหญ่เป็น แบบนี้ ) 4.2 A network printer, or… เป็นการเลือก เครื่องพิมพ์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นหรือต่อกับ network 5. เมื่อเลือกสถานที่ติดตั้งแล้วกดปุ่ม Next

5 ติดตั้ง Printer 6. เลือก Port ที่ใช้ต่อกับ Printer เมื่อเลือก แล้ว กดปุ่ม Next ในภาพเป็นตัวอย่างที่เลือกต่อ Port ชนิด 25 เข็ม (parallel Port)

6 ติดตั้ง Printer 7. เลือก Printer “Epson รุ่น LQ-1170” แล้ว กดปุ่ม Next 8. ที่หน้า Name Your Print ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้ว กดปุ่ม Next 9. ที่หน้า Printer Sharing เลือกแชร์ เครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องใช้งานร่วมหรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม Next

7 ติดตั้ง Printer 10. ที่หน้า Print Test Page กดปุ่ม Next 11. จนถึงหน้าสุดท้ายของการติดตั้ง Printer กดปุ่ม Next 12. จะกลับมาที่หน้า Printer and Faxes จะมี รูป Printer ที่ได้ติดตั้งขึ้นมา

8 สร้าง Form ใบเสร็จรับเงิน สร้าง Form ใบเสร็จรับเงิน ► ดำเนินการดังนี้ 1. ที่หน้าต่าง Printers and Faxes ไปที่เมนู File -> Server Properties

9 สร้าง Form ใบเสร็จรับเงิน สร้าง Form ใบเสร็จรับเงิน 2. คลิกให้เมื่อ เครื่องหมาย ถูก ที่ Create a new form 3. ใส่ชื่อในชื่อ Form name: ตัวอย่าง bill8.5x7 4. ในกรอบ Form description ให้ใช้ Units: เป็น English 5. Paper size: ให้ กำหนดเป็น Width : 8.5 in Height: 7.0 in 6. กดปุ่ม Save Form และ OK

10 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 1. คลิกขวา Printer Epson LQ-1170 เลือก Properties 2. ที่ Tab “Device Settings” ที่ช่อง Tractor Feed: เลือก Form ใบเสร็จ ที่ได้ สร้างขึ้น

11 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 3. ที่ Tab “Advanced” กดปุ่ม Printing Defaults.. 4. กดปุ่ม Advanced..

12 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 5. ที่ List “Paper/Output” ให้ เลือก Paper Size: ที่ ได้สร้าง ตัวอย่างคือ bill8.5x7 6. ที่ List “Graphic” ให้เลือก Print Quality: 180 x180 dots per inch

13 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน 7. จากนั้นกดปุ่ม OK จนออกมาที่หน้าต่าง Printer and Faxed เป็นอันเสร็จสิ้น 8. ในการสั่งพิมพ์ใบเสร็จฯในระบบ KKUFMIS ให้ เลือก Printer LQ1170 หากเครื่อง คอมพิวเตอร์นั้นใช้งาน ในการพิมพ์ใบเสร็จฯ ในระบบ KKUFMIS ประจำ ให้กำหนด Printer LQ1170 เป็น Default Printer Name: จะ ขึ้น Printer ที่เป็น Default ก่อน ให้เลือก Printer LQ1170


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google