งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การติดตั้งไดว์เวอร์และงาน ปรับแต่งขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การติดตั้งไดว์เวอร์และงาน ปรับแต่งขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การติดตั้งไดว์เวอร์และงาน ปรับแต่งขั้นพื้นฐาน

2 การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ การติดตั้ง Windows XP ใหม่จำเป็น จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น 1. เมนบอร์ด (Mainboard) 2. การ์ดจอ (VGA Card) 3. การ์ดเสียง (Sound Card) 4. การ์ดเครือข่าย (Lan Card) เมื่อทำการติดตั้งการ์ดลงไปแล้ว ต้องมีการ ติดตั้งโปรแกรมไดรเวอร์ของอุปกรณ์ตามลงไป ด้วยจึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพได้

3 1. ตัวอย่างติดตั้งไดรเวอร์เมนบอร์ด (Mainboard) ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์เมนบอร์ด ที่บรรจุโปรแกรม ไดรเวอร์เมนบอร์ด หรือหาได้จากใน Internet ถ้า เป็นไดรเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่องจะ Auto Run คลิกที่ปุ่ม INSTALL DRIVERS for Windows XP หรือ EXIT เปิด Windows Explorer ขึ้นมา คลิกที่ Icon CD-ROM คลิก เปิดโฟลเดอร์ Driver เลือกโฟลเดอร์ดับเบิล คลิกที่คำสั่ง Setup

4

5 จะปรากฏหน้าจอดังรูป

6 กดคลิก Next, เพื่อทำงาน ต่อไป

7 หลังจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มกระบวนการติดตั้งไดร เวอร์และยูทิลิตี้ลงในเครื่องของเรา หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้คลิก FINISH เพื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่

8 2. ตัวอย่างติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ (VGA Card) การติดตั้งการ์ดจอภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อเราจะได้ ปรับสีและความละเอียดให้มีขนาดที่เหมาะสมได้ เพราะโดยปกติแล้วการ์ดจอรุ่นใหม่ๆนั้นวินโดวส์ มักจะไม่รู้จัก จึงสามารถแสดงผลได้แค่ระดับ ต่ำสุดเท่านั้นคือ จำนวนสี 16 บิต ที่ความ ละเอียด 800 x 600 ( หลังติดตั้งเสร็จสามารถ ปรับความละเอียดได้ที่ 1024x768 (32bit) หรือมากกว่านั้น ) ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์เมนบอร์ด ที่บรรจุ โปรแกรมไดรเวอร์การ์ด VGA หรือหาได้จากใน Internet ถ้าเป็นไดรเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่องจะ Auto Run คลิกที่ปุ่ม INSTALL DRIVERS for Windows XP จะปรากฏหน้าจอดังรูป คลิกเลือกเมนูแรก

9 กดคลิก (Click) เพื่อทำงานถัดไป

10 หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้คลิก FINISH เพื่อ รีสตาร์ทเครื่องใหม่ ระบบจะทำการตรวจสอบ ฮาร์ดแวร์ว่าเข้ากันกับโปรแกรมหรือไม่ ถ้าการ ติดตั้งได้เรียบร้อย ดูที่ Task Bar

11

12 3. ตัวอย่างติดตั้งไดรเวอร์การ์ดเสียง (Sound Card) การติดตั้งการ์ดเสียง (Sound Card) เพื่อให้ เสียงในเครื่องเราใช้งานได้และสามารถปรับแต่ง เสียงตามต้องการ โดยมีวิธีการ ดังนี้ ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์การ์ดเสียง (Sound Card) ที่บรรจุโปรแกรมไดรเวอร์การ์ด Sound หรือหาได้ จากใน Internet ถ้าเป็นไดรเวอร์ที่ให้มาพร้อม เครื่องจะ Auto Run คลิกที่ปุ่ม exit ไปที่ My Computer กดคลิกขวาตรงที่ว่างและ กด Properties

13

14 กดคลิก Hardware และ กดคลิก Device Manager

15 กดคลิก Other devices, กดคลิกขวา Multimedia Audio Controller, กด Properties และ กด Next

16 ระบบทำการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ปรากฏหน้าจอ ดังรูป

17 กด FINISH การติดตั้ง เสร็จได้เรียบร้อย ที่ Task Bar จะแสดงรูปลำโพงขึ้นมา

18 4. ตัวอย่างติดตั้งไดรเวอร์การ์ด เครือข่าย (Lan Card) หลังจากติดตั้งการ์ด LAN เรียบร้อยแล้ว เมื่อ เปิดเครื่อง หากการ์ดของคุณมีคุณสมบัติ Plug and Play เมื่อ บู๊ตเครื่องขึ้นมาวินโดวส์จะรู้จัก และจะแสดงหน้าต่างๆ Add New Hardware Wizard ขึ้นมา จากนั้นให้คุณทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้

19 1. สังเกตที่ชื่อการ์ด หากเป็น Unknown หรือมี เครื่อง (?) แสดงว่าการ์ดมีปัญหาหรือเครื่องไม่รับ แต่ถ้าไม่ใช่ให้คลิกที่ตัวเลือก Automatic search for a better driver แล้วให้คุณใส่แผ่นไดรเวอร์ใน ไดร์ฟ แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อให้วินโดวส์ค้นหา ไดรเวอร์ที่ดีที่สุด และทำการติดตั้งให้

20 2. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Finish 3. เครื่องจะถามว่าต้องการ Restart เครื่องหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อทำการ Restart เครื่อง

21 ในกรณีที่วินโดวส์ไม่พบการ์ด LAN ของคุณขณะ บู๊ตเครื่อง หรือว่าการ์ด LAN ของคุณไม่มี คุณสมบัติ Plug and Play จะมีวิธีการติดตั้งไดร เวอร์ดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่ม Start > settings>Control Panel 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add New Hardware 3. จะมีหน้าต่าง Add New Hardware Wizard ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Next ไป 2 ครั้ง 4. หน้าจอนี้จะแจ้งให้ทราบว่าไม่พบอุปกรณ์ Plug and Play ในเครื่อง ให้คลิกที่ตัวเลือก No, I want to select the hardware from a list. แล้วคลิก ปุ่ม Next

22 5. จะปรากฏรายชื่ออุปกรณ์ต่างๆให้เลือก ให้คุณ เลือกที่ Network adapters แล้วคลิกปุ่ม Next 6. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกยี่ห้อและรุ่นของการ์ด LAN ที่คุณใช้ให้คลิกที่ปุ่ม Have Disk... 7. จะมีหน้าต่าง Install From Disk ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Browse... 8. จะมีหน้าต่าง Open ปรากฏขึ้นมาให้คุณเลือก ไดร์ฟ โฟลเดอร์และชื่อไฟล์ไดร์เวอร์ที่ตรงกับ การ์ด LAN ที่คุณใช้ แล้วคลิกปุ่ม OK 9. คลิกปุ่ม OK ที่หน้าต่าง Install from Disk

23 10. หน้าจอนี้ให้คุณเลือกรุ่นของการ์ด LAN ที่คุณ ใช้ แล้วคลิกปุ่ม OK 11. คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มการติดตั้ง 12. เมื่อได้ทำการติดตั้งเสร็จ ให้คลิกปุ่ม Finish 13. เครื่องจะถามว่า ต้องการ Restart เครื่อง หรือไม่ ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อ ทำ การ Restart เครื่อง

24 The End บทที่ 5


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การติดตั้งไดว์เวอร์และงาน ปรับแต่งขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google