งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาระบบควบคุมแสง อัตโนมัติ ใช้ข้อมูล real time ของเครื่อง PC นำมาประมวลผล เพื่อใช้ ผลลัพธ์ในการสร้าง sequence ควบคุมระบบแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาระบบควบคุมแสง อัตโนมัติ ใช้ข้อมูล real time ของเครื่อง PC นำมาประมวลผล เพื่อใช้ ผลลัพธ์ในการสร้าง sequence ควบคุมระบบแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาระบบควบคุมแสง อัตโนมัติ ใช้ข้อมูล real time ของเครื่อง PC นำมาประมวลผล เพื่อใช้ ผลลัพธ์ในการสร้าง sequence ควบคุมระบบแสง

3

4 จะทำหน้าที่อ่านค่าสีที่จุดต่างๆบนจอภาพแล้ว หาสีที่มีความถี่สูงสุด แล้วส่งข้อมูลมาควบคุม ภาค hardware โดยสามารถควบคุม hardware แต่ ละตัวได้อย่างอิสระจากกัน

5 รับคำสั่งสีจาก software บน PC เพื่อทำการ ประมวลผลการเปลี่ยนสีของหลอด LED โดยแบ่ง ออกเป็น 2 โหมด คือ – โหมดอิสระ ซึ่งโหมดนี้เมื่อได้รับคำสั่งสีก็จะทำการ เปลี่ยนสีในทันที – โหมดรอคำสั่ง ซึ่งโหมดนี้จะทำงานเมื่อได้รับคำสั่ง acknowledge จาก software บน PC

6 Hardware – สามารถรับข้อมูลควบคุมจาก software บน PC ผ่าน ทาง RS232 และ RS485 จากนั้นนำมาควบคุมระบบสี ของ LED ได้ – จัดทำ Embedded Board เพื่อทดสอบระบบจำนวน 5 บอร์ด โดยให้แต่ละบอร์ดมี address ที่แตกต่างกัน

7 Software – แบ่งการทำงานของ software ออกเป็น module ต่างๆ เพื่อเขียนให้แต่ละ module ทำงานของตัวเองโดยมี การสื่อสารระหว่าง module เพื่อรับค่าข้อมูลมา ประมวลผลภายใน module

8 รายการ มีนาคมเมษายนพฤษภาคม 24252627283112348910111718212223242528293012678912131415 อบรมZIPc ศึกษาภาษาC และMCS51 เขียนโปรแกรมส่งค่าสีจากPCไปยัง MCS51เพื่อแสดงค่าสีบนLED เขียนโปรแกรมให้LEDค่อยๆเปลี่ยนสี เขียนโปรแกรมเพื่อdetectขอบจอโดย แบ่งเป็น40ส่วน เขียนโปรแกรมระบุaddressของ Embeddedบอร์ด เปลี่ยนการสื่อสารจากRS232เป็นแบบ ไร้สาย จัดทำบอร์ดต้นแบบ รวบรวมชิ้นงานรวมทั้งทดสอบและ แก้ไขข้อพิดพลาด

9 ทำการพัฒนา software บน Embedded Board ใน ระดับใหญ่ๆ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการพัฒนา ภาพที่ capture มาไม่ถูกต้อง

10


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาระบบควบคุมแสง อัตโนมัติ ใช้ข้อมูล real time ของเครื่อง PC นำมาประมวลผล เพื่อใช้ ผลลัพธ์ในการสร้าง sequence ควบคุมระบบแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google