งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย
เรื่อง การบวกเลข หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12

2 แบบถูกผิด = 300 ถูก ผิด

3 = 500 ถูก ผิด

4 = 300 ถูก ผิด

5 = 900 ถูก ผิด

6 = 350 ถูก ผิด

7 = 900 ถูก ผิด

8 = 200 ถูก ผิด

9 = 555 ถูก ผิด

10 = 300 ถูก ผิด

11 = 400 ถูก ผิด

12 แบบโยงเส้น

13 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างเพียงข้อเดียว
การลากเส้น จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างเพียงข้อเดียว = .... 500 700 900

14 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างเพียงข้อเดียว
= ..... 499 599 699

15 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างเพียงข้อเดียว
= … 500 600 700

16 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างเพียงข้อเดียว
= 700 800 900

17 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างเพียงข้อเดียว
= ..... 399 499 599

18 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
การเติมคำ = …?

19 = …? <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

20 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google