งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12

2 1. 100 + 199 = 300 ถูกผิด แบบ ถูกผิด

3 2. 200 + 300 = 500 ถูกผิด

4 3. 170 + 130 = 300 ถูกผิด

5 4. 700 + 300 = 900 ถูกผิด

6 5. 100 + 150 = 350 ถูกผิด

7 6. 200 + 700 = 900 ถูกผิด

8 7. 199 + 101 = 200 ถูกผิด

9 8. 400 + 150 = 555 ถูกผิด

10 9. 150 + 150 = 300 ถูกผิด

11 10. 140 + 260 = 400 ถูกผิด

12 100 +120 400 200 + 200 600 350 + 100 220 500 + 150 450 150 + 150 300 แบบโยงเส้น

13 การ ลากเส้น จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เพียงข้อเดียว 450 + 450 =.... 500500 500500 700700 700700 90 0

14 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องใน ช่องว่างเพียงข้อเดียว 400 + 199 =..... 49 9 59969 9

15 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องใน ช่องว่างเพียงข้อเดียว 529 + 171 = … 500 600 700

16 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เพียงข้อเดียว 789 + 121 =...... 700 800 90 0

17 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เพียงข้อเดียว 200 + 299 =..... 399 499 59 9

18 การเติม คำ 450 + 150 = …?

19 280 + 620 = …?

20


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google