งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12

2 = 300 ถูกผิด แบบ ถูกผิด

3 = 500 ถูกผิด

4 = 300 ถูกผิด

5 = 900 ถูกผิด

6 = 350 ถูกผิด

7 = 900 ถูกผิด

8 = 200 ถูกผิด

9 = 555 ถูกผิด

10 = 300 ถูกผิด

11 = 400 ถูกผิด

12 แบบโยงเส้น

13 การ ลากเส้น จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เพียงข้อเดียว =

14 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องใน ช่องว่างเพียงข้อเดียว =

15 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องใน ช่องว่างเพียงข้อเดียว = …

16 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เพียงข้อเดียว =

17 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่าง เพียงข้อเดียว =

18 การเติม คำ = …?

19 = …?

20


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมพลี เลขที่ 17 2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง นกดำ เลขที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google