งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ. Main World’s energy resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ. Main World’s energy resources."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ

2 Main World’s energy resources

3 KMUTT Electricity from the Sun ocean  T solar collector electricity Heat engine clean renewable fuel Solar cells wind SUN Direct conversion Direct solar radiationSolar deriver energy

4 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ KMUTT ที่มา : US. DOE

5 เซลล์แสงอาทิตย์อัน แรกของโลก หนึ่งใน ผู้ประดิษฐ์ คือ Dr. Morton B. Prince เพื่อใช้กับ ดาวเทียมดวงแรก ของสหรัฐ KMUTT

6 5.3-5.5 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (14%) 5.0-5.3 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (50%) 4.4-5.0 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (36%) พลังงานแสงอาทิตย์ เฉลี่ยทั้งปี กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน ที่มา : กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนฯ แผนที่แสงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย KMUTT

7

8

9

10 With present growth trend “parity to grid” may be possible around 2015- 2016 KMUTT

11

12 KB:rftcstbd 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Module 57% Invertor 16% other BOS 26% Installation 48% Price of Component (Thousand Yen / kW) Fiscal Year 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 800 700 650 630 590 520 600 300 230 170 150 130 100 95 230 100 170 80 70 60 270 170 130 120 110 2,000 1,446 1,160 1,030 1,010 960 880 785 Total Price x1000Yen/kW Grid Connected Roof Top Price in Japan ( Thousand Yen / kW ) KMUTT ที่มา : Yoshino Consultant …2006 660 (33% of 1994)

13 KMUTT Aging PV cells / Module (EGAT)

14 แหล่งข้อมูล : กฟผ.

15 WTG นครศรีธรรมราช WTG 250 kW WTG 1.5 MW แหล่งข้อมูล : พพ.

16 Lumtakong WTG

17 ถ้าเรามีลมแรงๆ !

18


ดาวน์โหลด ppt Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ. Main World’s energy resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google