งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ. Main World’s energy resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ. Main World’s energy resources."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ

2 Main World’s energy resources

3 KMUTT Electricity from the Sun ocean  T solar collector electricity Heat engine clean renewable fuel Solar cells wind SUN Direct conversion Direct solar radiationSolar deriver energy

4 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ KMUTT ที่มา : US. DOE

5 เซลล์แสงอาทิตย์อัน แรกของโลก หนึ่งใน ผู้ประดิษฐ์ คือ Dr. Morton B. Prince เพื่อใช้กับ ดาวเทียมดวงแรก ของสหรัฐ KMUTT

6 กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (14%) กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (50%) กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน (36%) พลังงานแสงอาทิตย์ เฉลี่ยทั้งปี กิโลวัตต์ - ชม./ ตร. ม./ วัน ที่มา : กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนฯ แผนที่แสงอาทิตย์ ใน ประเทศไทย KMUTT

7

8

9

10 With present growth trend “parity to grid” may be possible around KMUTT

11

12 KB:rftcstbd Module 57% Invertor 16% other BOS 26% Installation 48% Price of Component (Thousand Yen / kW) Fiscal Year ,000 1,446 1,160 1,030 1, Total Price x1000Yen/kW Grid Connected Roof Top Price in Japan ( Thousand Yen / kW ) KMUTT ที่มา : Yoshino Consultant … (33% of 1994)

13 KMUTT Aging PV cells / Module (EGAT)

14 แหล่งข้อมูล : กฟผ.

15 WTG นครศรีธรรมราช WTG 250 kW WTG 1.5 MW แหล่งข้อมูล : พพ.

16 Lumtakong WTG

17 ถ้าเรามีลมแรงๆ !

18


ดาวน์โหลด ppt Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ. Main World’s energy resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google