งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

One Time Bonus 25 April 2011 until 23 June 2011 ( 8 Week) การทำคุณสมบัติ 2.ทำให้คุณสมบัติเราเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold เช่นกัน 1.สร้าง Generation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "One Time Bonus 25 April 2011 until 23 June 2011 ( 8 Week) การทำคุณสมบัติ 2.ทำให้คุณสมบัติเราเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold เช่นกัน 1.สร้าง Generation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 One Time Bonus 25 April 2011 until 23 June 2011 ( 8 Week) การทำคุณสมบัติ 2.ทำให้คุณสมบัติเราเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold เช่นกัน 1.สร้าง Generation 1 และช่วยให้เขาเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ Bronze,Silver,Gold Bronze,forSilver,Gold

3 Step 1 เริ่มต้นเป็น Distributor ขึ้นไป Step 2 สร้าง Generation 1 (G1) ซ้ายและขวา Step 3 ช่วยให้ G1 เป็น Bronze G1 You Step 4 ทำให้ตัวเราเป็น Bronze 1500 BV 1000 BV เงินโอนจาก bHIP 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 3 set x 50 = 150 $ 1000 BV 4. Matching (Cycle ของ G1 x 20%) 150 $ x 20% = 30 $ Total 100+200+150+30 = 480 $ 480 $ x 35 = 16,800 Baht. 10,000 บาท Total 16,800+10,000 = 26,800 Baht star P’Jui & P’Nok & P’ball แถมให้อีก Bronze

4 Step 1 เป็น Professional Step 2 สร้าง Generation 1 (G1) ซ้ายและขวา Step 3 ช่วยให้ G1 เป็น Silver G1 You Step 4 ทำให้ตัวเราเป็น Silver 3750 BV 2500 BV เงินโอนจาก bHIP 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 8 set x 50 = 400 $ 2500 BV 4. Matching (Cycle ของ G1 x 20%) 700 $ x 20% = 140 $ Total 100+200+400+140 = 840 $ 840 $ x 35 = 29,400 Baht. 45,000 บาท Total 29,400+45,000 = 74,400 Baht star P’Jui & P’Nok & P’ball & Mike แถมให้อีก Silver

5 Step 1 เป็น Professional Step 2 สร้าง Generation 1 (G1) ซ้ายและขวา Step 3 ช่วยให้ G1 เป็น Gold G1 You Step 4 ทำให้ตัวเราเป็น Gold 7500 BV 5000 BV เงินโอนจาก bHIP 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 17 set x 50 = 850 $ 5000 BV 4. Matching (Cycle ของ G1+G2 x 20%) 2500 $ x 20% = 500 $ Total 100+200+850+500 = 1,650 $ 1650 $ x 35 = 57,750 Baht. 50,000 บาท Total 57,750+50,000 = 107,750 Baht star P’Jui & P’Nok & P’ball & Mike แถมให้อีก Gold

6 2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Plan for WIN promotion Week 1 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 410 Total 100 $ 3,500 บาท

7 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 1230 3. Cycle Bonus 3 set x 50 = 150 $ Carry 410 Week 2 Total 450 $ 15,750 บาท 2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week

8 Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 9 set x 50 = 450 $ 3690 2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Carry290740 Week 3 4. Matching (2 Bronze) = 60 $ Silver Total 810 $ 28,350 + 20,000 = 48,350 บาท 5. Promotion 2 Bronze = 20,000 B. bronze

9 Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 27 set x 50 = 1350 $ 11070 2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Carry1280380 Week 4 4. Matching 2 Silver = 160 $ 4 Bronze = 120 $ Gold Total 1,930 $ 67,550+130,000= 197,550 บาท 5. Promotion 2 Silver = 90,000 B. 4 Bronze = 40,000 B. silver bronze

10 Work hard as much as you can And see !! How far you can go….. Good luck Everybody.

11


ดาวน์โหลด ppt One Time Bonus 25 April 2011 until 23 June 2011 ( 8 Week) การทำคุณสมบัติ 2.ทำให้คุณสมบัติเราเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold เช่นกัน 1.สร้าง Generation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google