งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inspiring Caring Leaders Across Cultures ฟุลไบรท์คือหนึ่ง มิตรชิดใกล้ 6 มิถุนายน 2557 พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร Fulbright Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inspiring Caring Leaders Across Cultures ฟุลไบรท์คือหนึ่ง มิตรชิดใกล้ 6 มิถุนายน 2557 พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร Fulbright Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ฟุลไบรท์คือหนึ่ง มิตรชิดใกล้ 6 มิถุนายน 2557 พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร Fulbright Thailand

2 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ภาพใหญ่ที่น่าปรับ ความร่วมมือที่น่าต่อ อภิปราย เรื่องที่จะ พูดคุย

3 Inspiring Caring Leaders Across Cultures เข้าใจโลก เข้าใจความหลากหลาย เหมือนหรือต่างด้าน ระดับการพัฒนา อุดมการณ์ ศาสนาฯลฯ โจทย์คือ จะใช้ชีวิตที่ดี โดยแบ่งปันด้วยปัญญา และด้วยใจได้อย่างไร

4 Inspiring Caring Leaders Across Cultures When University Meets Fulbright Google Images เงิน / ทุน โอกาสทางวิชาการ วิจัยร่วมกัน แบ่งปันวิธีคิด วิธีทำ เรียนรู้นิสัยและวัฒนธรรม สานต่อความสัมพันธ์

5 Inspiring Caring Leaders Across Cultures Multiplier Effects Google Images

6 Inspiring Caring Leaders Across Cultures U.S. University Thai University LECTURERS/RESEARCHERSShort/long-term SCHOLARSTVS, SIR, FLTA, SUSI, TEA LECTURERS/RESEARCHERS/ TEACHERS B/M/PhD STUDENTS & GRADUATES Jr. RESEARCHERS B/M GRADUATES ETA @ provincial high schools PhD /M STUDENTS Jr. Researchers, FLTA B/M GRADUATESOpen CompetitionUNDERGRAD STUDENTSGlobal Undergraduates โอกาสจากฟุลไบรท์ พร้อมไป ให้มา

7 Inspiring Caring Leaders Across Cultures คุณค่าจากการเป็น เจ้าภาพ ความ คิดเห็นด้านการ บริหารจัดการกับ diversity กิจกรรมร่วม กับสังคมอุดม เช่น FIF, Talk Show รู้รักรากเรา ฯลฯ Travel Pot ให้แก่ นักวิชาการ ในภูมิภาค เครือข่าย ข้ามสถาบัน ทั้งบรรยาย ประชุม วิชาการ เจรจาหา ลู่ทางร่วมมือ โอกาสอื่นๆ www.fulbrightthai.org www.fulbrightthai.org (Fulbright Thailand) www.cies.org/specialist swww.cies.org/specialist s (Short-term @ 2-6 Weeks) www.us.fulbrightonline. orgwww.us.fulbrightonline. org (ETA & Research Grants for American Students)

8 Inspiring Caring Leaders Across Cultures แลกเปลี่ยน วิชาการ และ วัฒนธรรม อย่างมี ความหมาย กิจกรรม เสริมเพื่อ เพิ่ม วัฒนธรร มการคิด ใฝ่รู้ สาน เครือข่าย ทุกทิศ ด้วยทุก ทุนกับทุก คน สัมพัน ธ์ อย่าง ครอบ ครัว ศิษย์ ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และญาติ คุณภาพ เน้นความ เป็นสากล และความ เข้าใจข้าม วัฒนธรรม Lintegration ของฟุลไบรท์ โปร่งใสไร้เส้น

9 Inspiring Caring Leaders Across Cultures Meaningful Multiplier Effects Google Images เป้าหมายชัดร่วมกัน — เป้าหมายของม / ส Lintegrate networks/efforts

10 Inspiring Caring Leaders Across Cultures ทำไมต้องเป็นฟุลไบรท์ ให้ทุนทุกช่วงชีวิต ฟิตอินทุกไลฟ์สไตล์ ได้ Lin’t ถึงทุกอณู อยู่ยาวอย่างมีคุณภาพ Craft คนไทยสู่อนาคต Senator J.W. Fulbright, 1905-1995

11 Inspiring Caring Leaders Across Cultures อภิปรายภาพรวม


ดาวน์โหลด ppt Inspiring Caring Leaders Across Cultures ฟุลไบรท์คือหนึ่ง มิตรชิดใกล้ 6 มิถุนายน 2557 พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร Fulbright Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google