งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We b. คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ใน อดีต เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียว (One way Communication) ระหว่างเว็บ 1 เว็บจะมีผู้ใช้ 1 คนคือ web master หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We b. คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ใน อดีต เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียว (One way Communication) ระหว่างเว็บ 1 เว็บจะมีผู้ใช้ 1 คนคือ web master หรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 we b

2 คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ใน อดีต เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียว (One way Communication) ระหว่างเว็บ 1 เว็บจะมีผู้ใช้ 1 คนคือ web master หรือ ผู้สร้างเว็บเป็นผู้ให้ข้อมูล และ ผู้เข้าชม เว็บเป็นผู้รับข้อมูล web 1.0

3 คือ เครือข่ายทางสังคม (Social network) ที่เน้นการแบ่งปัน (Sharing) รูปภาพ สื่อต่างๆ (Multimedia) รวมทั้ง ข้อมูลที่สมาชิกภายในกลุ่มเครือข่ายสังคม นั้นมีอยู่อย่างแท้จริง การติดต่อ 2 ทาง (Two-way Communication) และ ผู้ใช้ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co- Creation) และนำเสนอ เข้าชมสามารถ อ่านและเขียนได้ ( Read-Write ) เป็น เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่สามารถโต้ตอบกับ ผู้ใช้งานได้ web 2.0

4 ตัวอย่าง web 2.0

5 เป็นแนวคิดที่ได้มาจากเว็บ 2.0 ที่ เกิดขึ้นมากมาย ให้เว็บสามารถจัดการ ข้อมูลจำนวนมากได้โดยเอาข้อมูลต่างๆที่ มีอยู่มาจัดให้อยู่ในรูปแบบ Metadata คือ ข้อมูลที่สามารถบอกรายละเอียดได้ ทำให้ ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บ ได้ดีขึ้น เว็บ 3.0 จะเป็นการเติมและเพิ่ม ความหมายเข้าไปในเนื้อหาสาระที่ คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจในตอนแรกให้เข้าใจ มากขึ้น จนสามารถจะเข้าใจในสิ่งที่เรา ต้องการ web 3.0

6 ตัวอย่าง web 3.0

7 มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้า กับพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับความสะดวกและได้รับข้อมูลที่พวก เขาต้องการมากที่สุด โดยประยุกต์ใช้ รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นตัว ค้นหา อีกทั้งยังเป็นเว็บที่สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเองว่าผู้บริโภคชอบไม่ชอบ หากชอบฟังค์ชันการทำงานนั้นก็จะ ปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเกี่ยวพัน กับการใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้น แต่ถ้า หากไม่ชอบฟังค์ชันการทำงานนั้นๆจะ ค่อยหายไปจนไม่โผล่มากวนใจอีกเลย Web 4.0

8 Web 1.0 คือ เเว็บที่อ่านข้อมูลได้เพียง อย่างเดียว Web 2.0 คือ เว็บที่เราสามารถตอบโต้ แชร์ข้อมูลได้ Social Media ส่วนใหญ่เป็น Web 2.0 Web 3.0 คือ เว็บที่พัฒนาขึ้นมาจาก Web 2.0 เว็บที่สามารถจัดการรายละเอียดและ ข้อมูลได้มากขึ้น Web 4.0 คือ เว็บที่เรียนรู้และปรับตัวเข้า กับพฤติกรรมของผู้ใช้

9 http://janyassattanako.blogspot.com/201 1/03/web-10-web-40.html http://prompongchimciri.blogspot.com/20 12/02/web10-40.html https://www.l3nr.org/posts/483266 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt We b. คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ใน อดีต เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียว (One way Communication) ระหว่างเว็บ 1 เว็บจะมีผู้ใช้ 1 คนคือ web master หรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google