งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างวัสดุโครงสร้างวัสดุ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างวัสดุโครงสร้างวัสดุ บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างวัสดุโครงสร้างวัสดุ บทที่ 4

2

3 โครงสร้างกายภาพของ solid materials ขึ้นกับการจัดเรียงตัวของอะตอม อะตอมที่มีการจัดเรียงตัวอย่งเป็นระเบียบ มีแบบแผน เรียงซ้ำกันในทุกทิศทาง ( 3 มิติ ) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระหว่างการแข็งตัว เรียกว่า “ โครงสร้างผลึก ” การจัดเรียงตัวของอะตอมของวัสดุที่แผ่น ผลึกสามารถอธิบายได้โดยการแทนอะตอม ด้วยจุดตัดในโครงร่าง 3 มิติ โครงสร้างผลึก (Crystal structure)

4 Unit cell : เป็นหน่วยย่อยของโครงผลึก (crystal lattice) ซึ่งเป็นตัวแทนของผลึกทั้งหมดได้

5

6

7

8 s/matter/bravais_crystals.gif

9 โครงสร้างผลึก แบบ FCC ความยาวของ unit cell = a รัศมีอะตอม = R จะหา a ได้จาก Cos 45 = R Cos 45 =  2 /2 a/4R =  2 /2 a = 4R.  2 /2 a = 2R  2

10 Coordination number  บอกถึงจำนวนอะตอมใกล้เคียง  บอกว่าการ pack ตัวของอะตอมหนานแน่นมาก น้อย ??  บอกถึงจำนวนอะตอมใกล้เคียง  บอกว่าการ pack ตัวของอะตอมหนานแน่นมาก น้อย ?? Packing Factor  เป็นสัดส่วนของที่ว่างที่เหลืออยู่หลังจากที่มีอะตอมอยู่ ในแต่ละตำแหน่ง Packing factor = (number of atoms)(volume of each atom) volume of unit cell Density Density Theoretical density = (atoms/cell)(atomic mass) (volume of unit cell) (Avogadro number)

11

12 Coordination number = 12 atoms Atom in 1 unit cell = 4 atoms Atomic packing factor = (4 atoms/cell)(4  r 3 /3) a 3 = (16/3)(  r 3 /2r  2) 3 =  / 3  2 = 0.74

13 โครงสร้างผลึก แบบ BCC ความยาวของ unit cell = a 2 + (  2a 2 ) 2 = a 2 + 2a 2 = 3a 2 = a  3 เนื่องจาก ยาว = 4r 4r = a  3 a = 4r/  3 a = 4r  3 / 3

14 Coordination Coordination number: Atomic Packing Factor APF = 2  (4  r 3 )/3 (4r/  3) 3 = (8  r 3 )/3 (64r 3 )/3  3 =   3 / 8 = 0.68

15 โครงสร้างผลึก แบบ HCP c/a = Coordination number = 12 APF = 0.74 chemtips.com/

16 จุด ทิศทาง และระนาบใน unit cell การบอกตำแหน่ง ของอะตอมจะใช้ coordinate point โดยระยะที่ใช้จะอยู่ ในเทอมของ lattice parameter ซึ่ง จะต้องกำหนด origin เพื่อหา ตำแหน่งที่ต้องการ

17

18 DirectionDirection A :1,0,0 - 0,0,0=1,0,0 =[100] B :1,1,1 - 0,0,0=1,1,1 =[111] C :0,0, 1 - 1/2,1,0 =-1/2,-1,1 =2(-1/2,-1,1) = -1,-2,2 = [122] -

19 NOTE : 1.[100] ไม่เหมือนกับ [100] : ทิศตรงข้ามกัน 2.[100]  [200] 3.Group ของ direction : ตย. : [110] [110] [101] [101] [011] [011] [110] [110] [101] [101] [011] [011]

20

21 rsrawat.myplace.nie.edu.sg/Teaching/CAP%

22 Miller Indices 1. กำหนด origin 2. หาค่าที่ระนาบตัดกันในเทอมของ แกน x y z ( ค่าจุดตัดเป็นเศษส่วน ได้ ) 3. ทำให้เป็นเศษส่วน 4. ทำให้เป็นจำนวนเต็ม

23 x y z ตัดแกน 1   เศษส่วน 11/  1/  จำนวนเต็ม 100 Miller indicies (100) CubicCubic

24 x y z ตัดแกน 1 1  เศษส่วน 1 1 1/  จำนวนเต็ม 1 10 Miller indicies (110) x y z ตัดแกน 1 1  เศษส่วน 1 1 1/  จำนวนเต็ม 1 10 Miller indicies (110) CubicCubic

25 x y z ตัดแกน เศษส่วน จำนวนเต็ม Miller indicies (111) x y z ตัดแกน เศษส่วน จำนวนเต็ม Miller indicies (111) CubicCubic

26 HexagonalHexagonal Unit cell (h k i l) โดยที่ h + k = i h = (2h’-k’)/3 k = (2k’-h’)/3 i = -(h’+k’)/3 l = l’ Unit cell (h k i l) โดยที่ h + k = i h = (2h’-k’)/3 k = (2k’-h’)/3 i = -(h’+k’)/3 l = l’

27 a 1 a 2 a 3 c ตัดแกน    1 เศษส่วน 1/  1/  1/  1 จำนวนเต็ม Miller indicies (0001) a 1 a 2 a 3 c ตัดแกน    1 เศษส่วน 1/  1/  1/  1 จำนวนเต็ม Miller indicies (0001) HexagonalHexagonal

28 a 1 a 2 a 3 c ตัดแกน 1 1  1 เศษส่วน 1 1 1/  1 จำนวนเต็ม Miller indicies (1101) a 1 a 2 a 3 c ตัดแกน 1 1  1 เศษส่วน 1 1 1/  1 จำนวนเต็ม Miller indicies (1101) HexagonalHexagonal

29 C = 0,0,1 – 1,0,0 = -1, 0, 1 = [101] or h = (-2-0)/3 = -2/3 k = (0-(-1)/3 = 1/3 i = -(-1+0)/3 = 1/3 l = 1 h k i l = -2/3 1/3 1/3 1 = = [ ] - - HexagonalHexagonal

30 D = 0,1,0 – 1,0,0 = -1, 1,0 = [110] or h = (-2-1)/3 = -1 k = (2-(-1)/3 = 1 i = -(-1+1)/3 = 0 l = 0 h k i l = = [ ] - - HexagonalHexagonal

31 Packing and Interstices

32 Interstitial Sites Octahedral siteTetrahedral site

33

34

35 Close-Packed : Hexagonal Close Packing

36 FCC stacking

37 mrsec.wisc.edu/.../unit_cells_stoichiometry.htmlwww.ktf-split.hr/glossary/en_o.php?def=hexago...

38 mrsec.wisc.edu/.../unit_cells_stoichiometry.htmlwww.ktf-split.hr/glossary/en_o.php?def=cubic%...

39

40 Ionic Crystal วัสดุกลุ่มเซรามิก วัสดุกลุ่มเซรามิก : พันธะไอออนิก ระหว่าง cation และ anion และมีโครงสร้างผลึกที่มี electrical neutrality ซึ่งไม่ยอมให้ ions ที่มีขนาดแตกต่างกัน pack ตัวกันอย่างดี Ceramic compound : สูตรโครงสร้าง AX (A = cation, X = anion) cation = anion ถ้า valence e’ ของ cation = +2 valence e’ ของ anion = -1 สูตรโครงสร้าง คือ AX 2

41

42 Rx/RzC.N.Type Hexagonal or Cubic Closest Packing Cubic Octahedral Tetrahedral Triangular <0.1552Linear

43 cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk/btype.html Cesium chloride structure departments.kings.edu/chemlab/animation/cscl.html CsCl CsCl : เป็น simple cubic ซึ่ง interstitial site ถูกเติมโดย Cl - Ionic radius ratio : ซึ่งชี้ว่า CsCl มี co. no. = 8

44 Sodium chloride structure NaCl NaCl : Na ion มี ประจุ +1 และ Cl ion มีประจุ Ionic radius ratio : ซึ่งชี้ว่า NaCl มี co. no. = 6

45 Zinc Blende structure wikis.lib.ncsu.edu/.../Fluorite/Antifluorite ZnS ZnS : Zn ion มี ประจุ +2 และ S ion มีประจุ -2 Ionic radius ratio : ซึ่งชี้ว่า ZnS มี co. no. = 4

46 Covalent structure ธาตุ : ธาตุ : Si Ge C ที่ฟอร์มตัวแบบเพชร มี พันธะโควาเลนต์ 4 พันธะ มี coordination no. = 4 people.seas.harvard.edu/.../covalent_bond.html


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างวัสดุโครงสร้างวัสดุ บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google