งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววิรากร ใจเอื้อย เซลล์และเวิร์กชีต และการจัดการกับ เวิร์กชีต ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววิรากร ใจเอื้อย เซลล์และเวิร์กชีต และการจัดการกับ เวิร์กชีต ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เซลล์และเวิร์กชีต และการจัดการกับ เวิร์กชีต ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 2. ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 3. ย้ายข้อมูลได้

3 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จุดประสงค์การ เรียนรู้ 4. คัดลอกข้อมูลได้ 5. แทรกข้อมูลได้ 6. ลบข้อมูลได้ 7. ปรับความกว้างของ คอลัมน์ได้

4 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จุดประสงค์การ เรียนรู้ 8. กำหนดรูปแบบการ แสดงตัวเลขได้ 9. กำหนดรูปแบบ ตัวอักษรได้ 10. ตกแต่งตัวอักษรได้ 11. การใช้อักษรศิลป์

5 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การเลือก เซลล์

6 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เลือกเซลล์เพียงช่อง เดียว การเลือกเซลล์ เลือกเซลล์ แบบต่อเนื่อง เลือกเซลล์แบบไม่ ต่อเนื่อง

7 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เลือกเซลล์ทั้งแถว หรือหลายแถว การเลือกเซลล์ ( ต่อ ) เลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์ หรือหลายคอลัมน์ เลือกทั้งเวิร์กชีต

8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การปรับขนาด ช่องเซลล์

9 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การปรับขนาดคอลัมน์ การปรับขนาดช่อง เซลล์ การปรับขนาดแถว

10 นางสาววิรากร ใจเอื้อย คัดลอกเซลล์

11 นางสาววิรากร ใจเอื้อย คัดลอกเฉพาะ คุณสมบัติ คัดลอกเซลล์ การย้ายเซลล์

12 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แทรกคอลัมน์ และแถว

13 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แทรกคอลัมน์ การแทรกแถวและ คอลัมน์ แทรกแถว ลบคอลัมน์และแถว

14 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แทรกหรือลบเซลล์ การแทรกแถวและ คอลัมน์ ( ต่อ )

15 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การใส่สูตร

16 นางสาววิรากร ใจเอื้อย การใส่สูตร

17 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ใส่ชุดข้อมูล ด้วย Autofill

18 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ใส่ชุดข้อมูลด้วย Autofill ป้อนข้อมูลที่ซ้ำ AutoComplete เลือกข้อมูลที่ซ้ำกันมา ใช้งาน

19 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จัดการเวิร์ก ชีต

20 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เพิ่มเวิร์กชีต จัดการเวิร์กชีต ลบเวิร์กชีต ย้าย / สลับตำแหน่ง เวิร์กชีต

21 นางสาววิรากร ใจเอื้อย เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต จัดการเวิร์กชีต ( ต่อ ) คัดลอกเวิร์กชีต ใส่สีให้แท็บชื่อเวิร์ก ชีต

22 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตกแต่งเวิร์ก ชีต

23 นางสาววิรากร ใจเอื้อย จัดตำแหน่งข้อมูล ตกแต่งเวิร์กชีต กำหนดรูปแบบ ตัวอักษร กำหนดขนาดตัวอักษร

24 นางสาววิรากร ใจเอื้อย กำหนดสีตัวอักษรและ พื้นหลัง ตกแต่งเวิร์กชีต ( ต่อ ) ผสานเซลล์ หมุนข้อมูลในเซลล์

25 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ใส่เส้นกรอบ ตกแต่งเวิร์กชีต ( ต่อ ) ใส่สีให้กับเส้นตาราง จัดรูปแบบเวิร์กชีต อัตโนมัติ

26 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตกแต่งตารางด้วย รูปแบบสำเร็จ ตกแต่งเวิร์กชีต ( ต่อ ) จัดข้อมูลตัวเลข จัดรูปแบบวันที่

27 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ปรับแต่ง วินโดว์ของ เวิร์กบุ๊ค

28 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ย่อ / ขยายเวิร์กชีต ปรับแต่งวินโดว์ของ เวิร์กบุ๊ค แสดงหลายเวิร์กชีต พร้อมกัน จัดเรียงเวิร์กบุ๊ค

29 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ตกแต่งเวิร์ก ชีตให้สวยงาม

30 นางสาววิรากร ใจเอื้อย แทรกรูปภาพจากแฟ้ม ตกแต่งเวิร์กชีตให้ สวยงาม แทรกรูปภาพจากคลิป อาร์ต ปรับความสว่าง

31 นางสาววิรากร ใจเอื้อย ปรับความคมชัดภาพ ตกแต่งเวิร์กชีตให้ สวยงาม ( ต่อ ) ปรับโหมดสี ปรับขนาดภาพ

32 นางสาววิรากร ใจเอื้อย หมุนภาพ ตกแต่งเวิร์กชีตให้ สวยงาม ( ต่อ ) เคลื่อนย้ายภาพ ลบภาพที่แทรกบน เวิร์กชีต

33 นางสาววิรากร ใจเอื้อย อักษรศิลป์

34 นางสาววิรากร ใจเอื้อย อักษรศิลป์ (WordArt) อักษรศิลป์ ใส่รูปทรงอัตโนมัติ การใส่ SmartArt


ดาวน์โหลด ppt นางสาววิรากร ใจเอื้อย เซลล์และเวิร์กชีต และการจัดการกับ เวิร์กชีต ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจ เอื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google