งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปรับปรุงข้อมูล ใน JHCIS. สิ่งที่ต้องปรับปรุง 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก. ค. 55 2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปรับปรุงข้อมูล ใน JHCIS. สิ่งที่ต้องปรับปรุง 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก. ค. 55 2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปรับปรุงข้อมูล ใน JHCIS

2 สิ่งที่ต้องปรับปรุง 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก. ค. 55 2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง typearea, PID, และรหัสอาชีพ - chronic ในผู้ป่วยรายโรคที่เราต้องการให้ออกกข้อมูล 21 แฟ้ม - nutrition -> เด็ก 0-5 ปี, นักเรียน วันชั่งอยู่ในเดือน กค. 55 - FP - รหัสสิทธิ์การรักษา 3. ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้โปรแกรม OPPP NHSO 2556 ให้มี error น้อยที่สุด

3 การตรวจสอบและตอบข้อสงสัย 1. การตรวจสอบข้อมูลประชากรใช้ โปรแกรม OPPP NHSO 2556 2. ตรวจอาชีพ ดูใน Text file ที่ส่งออก 21 แฟ้ม

4

5

6

7 3. ผู้ป่วยเรื้อรัง ข้อมูลพื้นฐาน > ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง > บันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

8

9

10

11 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก. ค. 55 2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง typearea - chronic - nutrition -> เด็ก 0-5 ปี, นักเรียน วันชั่งอยู่ในเดือน กค. 55 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OPPP NHSO 2556 รพ. สต. เซซ่ง

12 ปัญหา 1. ความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การลงข้อมูลโภชนาการเด็ก 2. การลง chronic เวลาที่เข้าสู่ระบบ JHCIS

13 รพ. สต. หนองชุม 1.Update JHCIS เป็น เวอร์ชัน 3 ก. ค. เรียบร้อย 2. สำรวจแฟ้มข้อมูลประชากร - มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่อยู่หรือ ย้าย ตาย - เลข 13 หลัก ได้ประมาณ 50 % 3. อัพเดทสิทธิการรักษาให้เป็นปัจจุบันได้ประมาณ 70% 4. ลงภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี, นักเรียน อันนี้น่าจะ 90%

14 1. Update JHCIS เป็น เวอร์ชัน 3 ก. ค.55 เรียบร้อย 2. สำรวจแฟ้มข้อมูลประชากร - หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่อยู่หรือ ย้าย ตาย - เลข 13 หลัก แต่ยังไม่เสร็จทุกหมู่บ้าน ได้ประมาณ 80 % 3. อัพเดทสิทธิการรักษาให้เป็นปัจจุบันได้ประมาณ 80 % 4. ลงภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี, นักเรียน เรียบร้อยแล้ว 100 % รพ. สต. หนองแข้

15 ปัญหา / ข้อสงสัย 1. รพ. สต. บ้านหนองแข้ได้ทำการกรอกคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน pro.jhcis ใน notebook ส่วนตัว ( กรอกที่บ้าน ) เพื่อส่งสปสช. ผ่านเวป ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถ link ลงในเครื่องที่ใช้งานปกติ ( PC ) เพราะข้อมูลจะทับกัน ( ถามพี่อาคมแล้ว ต้องกรอกใหม่ ) ขณะนี้กำลังทยอยกรอกเรื่อยๆ 2. การลง chronic -> Dx ไม่ตรงกัน เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน บางคน Dx E11.9 E14.9 ผู้ป่วยคนนี้จะมีโรค 2 โรค คือทั้ง E11.9 และ E14.9


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปรับปรุงข้อมูล ใน JHCIS. สิ่งที่ต้องปรับปรุง 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก. ค. 55 2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google