งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปรับปรุงข้อมูลใน JHCIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปรับปรุงข้อมูลใน JHCIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปรับปรุงข้อมูลใน JHCIS

2 สิ่งที่ต้องปรับปรุง 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก.ค. 55 2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง typearea, PID, และรหัสอาชีพ - chronic ในผู้ป่วยรายโรคที่เราต้องการให้ออกกข้อมูล 21 แฟ้ม - nutrition -> เด็ก 0-5ปี , นักเรียน วันชั่งอยู่ในเดือน กค. 55 - FP - รหัสสิทธิ์การรักษา 3. ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้โปรแกรม OPPP NHSO 2556 ให้มี error น้อยที่สุด

3 การตรวจสอบและตอบข้อสงสัย
1.การตรวจสอบข้อมูลประชากรใช้ โปรแกรม OPPP NHSO 2556 2.ตรวจอาชีพ ดูใน Text file ที่ส่งออก 21 แฟ้ม

4

5

6

7 3. ผู้ป่วยเรื้อรัง ข้อมูลพื้นฐาน > ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง > บันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

8

9

10

11 รพ.สต.เซซ่ง 1. อัพเดทโปรแกรม JHCIS เป็นเวอร์ชั่นวันที่ 3 ก.ค. 55
2. แก้ไขข้อมูล 3 แฟ้ม คือ - person -> เรื่อง typearea - chronic - nutrition -> เด็ก 0-5ปี , นักเรียน วันชั่งอยู่ในเดือน กค. 55 3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OPPP NHSO 2556

12 ปัญหา 1. ความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การลงข้อมูลโภชนาการเด็ก 2. การลง chronic เวลาที่เข้าสู่ระบบ JHCIS

13 รพ.สต.หนองชุม 1.Update JHCIS เป็น เวอร์ชัน 3 ก.ค. เรียบร้อย
2. สำรวจแฟ้มข้อมูลประชากร - มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่อยู่หรือ ย้าย ตาย - เลข 13 หลัก ได้ประมาณ 50 % 3. อัพเดทสิทธิการรักษาให้เป็นปัจจุบันได้ประมาณ 70% 4. ลงภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ,นักเรียน อันนี้น่าจะ 90%

14 รพ.สต.หนองแข้ 1. Update JHCIS เป็น เวอร์ชัน 3 ก.ค.55 เรียบร้อย
2. สำรวจแฟ้มข้อมูลประชากร - หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่อยู่หรือ ย้าย ตาย - เลข 13 หลัก แต่ยังไม่เสร็จทุกหมู่บ้าน ได้ประมาณ 80 % 3. อัพเดทสิทธิการรักษาให้เป็นปัจจุบันได้ประมาณ 80 % 4. ลงภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ,นักเรียน เรียบร้อยแล้ว 100 %

15 ปัญหา/ข้อสงสัย รพ.สต.บ้านหนองแข้ได้ทำการกรอกคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน pro.jhcis ใน notebookส่วนตัว (กรอกที่บ้าน) เพื่อส่งสปสช.ผ่านเวป ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถ link ลงในเครื่องที่ใช้งานปกติ ( PC ) เพราะข้อมูลจะทับกัน ( ถามพี่อาคมแล้ว ต้องกรอกใหม่ ) ขณะนี้กำลังทยอยกรอกเรื่อยๆ 2. การลง chronic -> Dx ไม่ตรงกัน เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน บางคนDx E11.9 E14.9 ผู้ป่วยคนนี้จะมีโรค 2 โรค คือทั้ง E11.9 และ E14.9


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปรับปรุงข้อมูลใน JHCIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google