งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word Unit 1 1 231110 Software Packages in Business (Unit 1) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word Unit 1 1 231110 Software Packages in Business (Unit 1) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word Unit 1 1 231110 Software Packages in Business (Unit 1) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 Microsoft Word Unit 12 Introduction to Windows XP

3 Microsoft Word Unit 13 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2002 การจัดการแฟ้มเอกสาร (*.doc) การจัดหน้าเอกสาร การพิมพ์ และการ แก้ไขเอกสาร เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Word Contents

4 Microsoft Word Unit 14 Title Bar Menu Bar Ruler Bar Toolb ars Status Bar View Button Task Pane Word 2002

5 Microsoft Word Unit 15 การจัดการแฟ้มเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ (New) การเก็บบันทึกเอกสาร (Save) การเปิดเอกสาร (Open) การปิดเอกสาร (Close) การแทรกข้อความ

6 Microsoft Word Unit 16 Toolbars View Button Normal View Web Layout View Print Layout View Outline View

7 Microsoft Word Unit 17 การเลื่อนไปส่วนต่าง ๆ ของ เอกสาร (Hot Key) ปุ่มหน้าที่ปุ่มหน้าที่ เลื่อน Cursor ไปยัง อักษรตัวถัดไป เลื่อนไปคำที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ไปยัง อักษรตัวก่อนหน้า เลื่อนไปคำที่อยู่ก่อน หน้า เลื่อน Cursor ไปยัง บรรทัดก่อนหน้า เลื่อนไปตำแหน่ง เริ่มต้นของย่อหน้า หรือของย่อหน้าก่อน หน้านี้ เลื่อน Cursor ไปยัง บรรทัดถัดไป เลื่อนไปตำแหน่ง เริ่มต้นย่อหน้าถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังต้น บรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ ก่อนหน้า เลื่อน Cursor ไปยัง ท้ายบรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ ถัดไป เลื่อน Cursor ขึ้นไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่ง เริ่มต้นของเอกสาร เลื่อน Cursor ลงไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่ง ท้ายสุดของเอกสาร Home Ctrl+ End PgUp PgDn Ctrl+ PgUp Ctrl+ + + + + + End PgDn

8 Microsoft Word Unit 18 วิธีเลือกข้อความ (Hot Key) ปุ่มหน้าที่ปุ่มหน้าที่ เลือกข้อความเป็นช่วง ไม่ติดกัน copy เลือกข้อความเป็นช่วง ติดกัน cut เลือกข้อความใน แนวตั้ง paste เลือกข้อความทั้ง เอกสาร undo Ctrl Shift Alt Ctrl+C +X +V +A +Z + + +

9 Microsoft Word Unit 19 Page Setup 2 1

10 Microsoft Word Unit 110 Page Setup (Cont.) 1

11 Microsoft Word Unit 111 การเปลี่ยนสีข้อความและพื้นหลัง

12 Microsoft Word Unit 112 Print Preview Prin t One Page Magni fier Multipl e Page Zoo m Shrink to Fit View Ruler Full Screen Clos e Conte xt Sensi tive Help


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word Unit 1 1 231110 Software Packages in Business (Unit 1) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google