งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Packages in Business (Unit 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Packages in Business (Unit 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231110 Software Packages in Business (Unit 1)
อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา Microsoft Word Unit 1

2 Introduction to Windows XP
Microsoft Word Unit 1

3 Contents ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word 2002
การจัดการแฟ้มเอกสาร (*.doc) การจัดหน้าเอกสาร การพิมพ์ และการแก้ไขเอกสาร เครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Word Microsoft Word Unit 1

4 Word 2002 Title Bar Toolbars Menu Bar Ruler Bar View Button Task Pane
Status Bar Microsoft Word Unit 1

5 การจัดการแฟ้มเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ (New)
การเก็บบันทึกเอกสาร (Save) การเปิดเอกสาร (Open) การปิดเอกสาร (Close) การแทรกข้อความ Microsoft Word Unit 1

6 Toolbars View Button Normal View Outline View Web Layout View
Print Layout View Microsoft Word Unit 1

7 การเลื่อนไปส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร (Hot Key)
ปุ่ม หน้าที่ เลื่อน Cursor ไปยังอักษรตัวถัดไป เลื่อนไปคำที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังอักษรตัวก่อนหน้า เลื่อนไปคำที่อยู่ก่อนหน้า เลื่อน Cursor ไปยังบรรทัดก่อนหน้า เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าหรือของย่อหน้าก่อนหน้านี้ เลื่อน Cursor ไปยังบรรทัดถัดไป เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นย่อหน้าถัดไป เลื่อน Cursor ไปยังต้นบรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ก่อนหน้า เลื่อน Cursor ไปยังท้ายบรรทัด เลื่อนไปยังหน้าที่อยู่ถัดไป เลื่อน Cursor ขึ้นไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร เลื่อน Cursor ลงไป 1 จอภาพ เลื่อนไปตำแหน่งท้ายสุดของเอกสาร Ctrl + Ctrl + Ctrl + Ctrl + Home Ctrl + PgUp End Ctrl + PgDn PgUp Ctrl + Home PgDn Microsoft Word Unit 1 Ctrl + End

8 วิธีเลือกข้อความ (Hot Key)
ปุ่ม หน้าที่ เลือกข้อความเป็นช่วงไม่ติดกัน copy เลือกข้อความเป็นช่วงติดกัน cut เลือกข้อความในแนวตั้ง paste เลือกข้อความทั้งเอกสาร undo + Ctrl Ctrl + C + Shift Ctrl + X Alt + Ctrl + V Ctrl + A Ctrl + Z Microsoft Word Unit 1

9 Page Setup 2 1 Microsoft Word Unit 1

10 Page Setup (Cont.) 1 Microsoft Word Unit 1

11 การเปลี่ยนสีข้อความและพื้นหลัง
Microsoft Word Unit 1

12 Context Sensitive Help
Print Preview Multiple Page View Ruler Magnifier Full Screen Context Sensitive Help Print One Page Zoom Shrink to Fit Close Microsoft Word Unit 1


ดาวน์โหลด ppt Software Packages in Business (Unit 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google