งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MS Word อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MS Word อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MS Word อย่างมีประสิทธิภาพ
สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ที่มา: ittalk.swu.ac.th/Doc/MS_Word.ppt

2 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word
ไม่รู้จักการใช้ต้นแบบย่อหน้า (style)2 ไม่รู้จักการ format ย่อหน้าที่สำคัญ เช่น Indentation (Left Right) Special (First line, Hanging) Spacing (before & after) Pagination (keep with next, page break before) ไม่ควรกด Enter ถ้าไม่ใช่ย่อหน้าใหม่ (ใช้ shift enter)

3 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word (ต่อ)
Font Complex Scripts & Latin text การใช้ Tabs แบบต่าง ๆ การ copy format ย่อหน้า การ format ย่อหน้าจาก Ruler bar การใช้และการปรับเปลี่ยน Style การทำสารบัญหน้าอัตโนมัติ

4 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word (ต่อ)
Page Setup Margins (Mirror margins) Layout (Headers&footers) Different odd & even Different first page

5 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word (ต่อ)
ต้นแบบเอกสาร (Template) Normal.dot (Blank Template) MS Word Template User Defined Template การสร้าง Template Save As: Document Template

6 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word (ต่อ)
เมนู Print Copies –Collate Print All pages in range Odd pages Even pages


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MS Word อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google