งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MS Word อย่างมี ประสิทธิภาพ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ที่มา : ittalk.swu.ac.th/Doc/MS_Word.ppt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MS Word อย่างมี ประสิทธิภาพ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ที่มา : ittalk.swu.ac.th/Doc/MS_Word.ppt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MS Word อย่างมี ประสิทธิภาพ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ที่มา : ittalk.swu.ac.th/Doc/MS_Word.ppt

2 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word ไม่รู้จักการใช้ต้นแบบย่อหน้า (style)2 ไม่รู้จักการ format ย่อหน้าที่สำคัญ เช่น –Indentation (Left Right) –Special (First line, Hanging) –Spacing (before & after) –Pagination (keep with next, page break before) ไม่ควรกด Enter ถ้าไม่ใช่ย่อหน้าใหม่ ( ใช้ shift enter)

3 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word ( ต่อ ) Font –Complex Scripts & Latin text การใช้ Tabs แบบต่าง ๆ การ copy format ย่อหน้า การ format ย่อหน้าจาก Ruler bar การใช้และการปรับเปลี่ยน Style การทำสารบัญหน้าอัตโนมัติ

4 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word ( ต่อ ) Page Setup –Margins (Mirror margins) –Layout (Headers&footers) Different odd & even Different first page

5 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word ( ต่อ ) ต้นแบบเอกสาร (Template) –Normal.dot (Blank Template) –MS Word Template –User Defined Template การสร้าง Template –Save As: Document Template

6 ปัญหา และเทคนิค การใช้ MS Word ( ต่อ ) เมนู Print –Copies –Collate –Print All pages in range Odd pages Even pages


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MS Word อย่างมี ประสิทธิภาพ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ที่มา : ittalk.swu.ac.th/Doc/MS_Word.ppt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google