งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท
สำนักงานก่อสร้าง 7 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก บ.หนองเบ็ญ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท

2 สำนักงานก่อสร้าง 7 ที่ตั้งโครงการ
โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวกตั้งอยู่ที่ พิกัด 48 QVE ระวาง I บ้านหนองเบ็ญ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยก่อสร้างในลำห้วยบังฮวก

3 สำนักงานก่อสร้าง 7 ความเป็นมา
จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปิดกั้นลำน้ำต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างสมบรูณ์แบบ ซึ่งทางกรมชลประทานได้ทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนงานสำหรับโครงการต่างๆ กรมชลประทานได้ประสานงานกับสำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อจัดทำรายงานวางโครงการชลประทานขนาดกลางประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก รายละเอียดเบื้องต้นพบว่า สถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ เหมาะสมจะเป็นประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง

4 สำนักงานก่อสร้าง 7 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ฤดูฝนประมาณ 4,000 ไร่ ฤดูร้อนประมาณ 400 ไร่ - เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนและไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วยบังฮวก

5 สำนักงานก่อสร้าง 7 อาคารหัวงานและอาคารประกอบ
เดิมออกแบบแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาที่ดิน จึงย้ายลงไปด้านท้ายน้ำ ห่างจากจุดเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร ตามความต้องการของราษฎร

6 สำนักงานก่อสร้าง 7 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสม ดำเนินการแล้ว การสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินการแล้ว การสำรวจธรณีวิทยา ของบประมาณ ปี 2557 การออกแบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดหาที่ดิน รอดำเนินการ แผนงานก่อสร้าง 4 ปี รวม 600 ล้านบาท โดยมีแผนใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ งบประมาณปี ล้านบาท งบประมาณปี ล้านบาท งบประมาณปี ล้านบาท งบประมาณปี ล้านบาท

7 1. ติดตามงานโดย นายไพจิต ศรีวรขาน ส. ส. พรรคเพื่อไทย จ
1.ติดตามงานโดย นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.นครพนม และประธานกรรมาธิการกิจการสภาฯ 2.อธช.โดย รธส.ตอบผูกพัน จะก่อสร้าง ในปี 2558

8 ประชาคมราษฎรเมื่อ 11 พ.ค.56


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google