งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก บ. หนองเบ็ญ ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก บ. หนองเบ็ญ ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก บ. หนองเบ็ญ ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7

2 ที่ตั้งโครงการ โครงการประตูระบายน้ำห้วย บังฮวกตั้งอยู่ที่ พิกัด 48 QVE 747-907 ระวาง 5943 I บ้านหนองเบ็ญ ตำบลดอน นางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยก่อสร้าง ในลำห้วยบังฮวก สำนักงาน ก่อสร้าง 7

3 ความเป็นมา จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้กรม ชลประทานศึกษาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปิด กั้นลำน้ำต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อบริหารจัดการ น้ำอย่างสมบรูณ์แบบ ซึ่งทางกรมชลประทานได้ ทำการศึกษาเพื่อจัดทำแผนงานสำหรับโครงการต่างๆ กรมชลประทานได้ประสานงานกับสำนักงาน ชลประทานที่ 7 เพื่อจัดทำรายงานวางโครงการ ชลประทานขนาดกลางประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก รายละเอียดเบื้องต้นพบว่า สถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ปาก แม่น้ำ เหมาะสมจะเป็นประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกัน อุทกภัยจากแม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำใช้ใน ฤดูแล้ง สำนักงาน ก่อสร้าง 7

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ - เพื่อช่วยในการ ระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและ เก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตร ฤดูฝนประมาณ 4,000 ไร่ ฤดูร้อนประมาณ 400 ไร่ - เพื่อป้องกันน้ำจาก แม่น้ำโขงหนุนและไหล ย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่ เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วย บังฮวก สำนักงาน ก่อสร้าง 7

5 อาคารหัวงานและอาคารประกอบ เดิมออกแบบแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาที่ดิน จึงย้ายลง ไปด้านท้ายน้ำ ห่างจากจุดเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร ตามความต้องการของราษฎร สำนักงาน ก่อสร้าง 7

6 ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสมดำเนินการแล้ว การสำรวจภูมิประเทศ ดำเนินการแล้ว การสำรวจธรณีวิทยา ของบประมาณ ปี 2557 การออกแบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดหาที่ดิน รอดำเนินการ แผนงานก่อสร้าง 4 ปี รวม 600 ล้านบาท โดยมี แผนใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ งบประมาณปี 2558 70.000 ล้านบาท งบประมาณปี 2559 190.000 ล้านบาท งบประมาณปี 2560180.000 ล้าน บาท งบประมาณปี 2561 160.000 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7

7 1. ติดตามงานโดย นายไพจิต ศรีวรขาน ส. ส. พรรคเพื่อไทย จ. นครพนม และ ประธานกรรมาธิการกิจการสภาฯ 2. อธช. โดย รธส. ตอบ ผูกพัน จะก่อสร้าง ในปี 2558

8 ประชาคมราษฎรเมื่อ 11 พ. ค.56


ดาวน์โหลด ppt โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก บ. หนองเบ็ญ ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2560 งบประมาณ 600 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google