งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข [ ระบบสื่อสา รข้อมูล ] โดย …สุชญา ควรพันธุ์   อาจารย์ 2 ระดับ 7 กลุ่มการงานอาชีพและ เทคโนโลยี สาระ 4 เทคโนโลยี สารสนเทศ  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข [ ระบบสื่อสา รข้อมูล ] โดย …สุชญา ควรพันธุ์   อาจารย์ 2 ระดับ 7 กลุ่มการงานอาชีพและ เทคโนโลยี สาระ 4 เทคโนโลยี สารสนเทศ  "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข [ ระบบสื่อสา รข้อมูล ]

3 โดย …สุชญา ควรพันธุ์   อาจารย์ 2 ระดับ 7 กลุ่มการงานอาชีพและ เทคโนโลยี สาระ 4 เทคโนโลยี สารสนเทศ   งานธุรกิจ โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 ภูมิใจเสนอ….ผลงานที่ หนูได้ทำ

5  ในตอนเริ่มต้นของยุคสื่อสาร เมื่อประมาณ พ. ศ. 2513-2515 ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันมีมากขึ้น แต่ คอมพิวเตอร์ยังมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์สื่อสารที่ มีอยู่แล้วบางอย่าง การสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายในระยะนั้น จึงเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ แก่ผู้ใช้ปลายทางหลายคน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบ ต่อมาเมื่อถึงยุคสมัยของไมโครคอมพิวเตอร์ พบว่าขีด ความสามารถในด้านความเร็วของการทำงานของเมนเฟรม มี ความเร็วมากกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับไมโครคอมพิวเตอร์ ตัวที่ดีที่สุด แต่ราคาของเมนเฟรมแพงกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์หลายพันเท่า การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ จึงแพร่หลายและกระจายออกไป การสื่อสารจึงกลายเป็น ระบบเครือข่ายแบบกระจาย กล่าวคือ แทนที่จะออกแบบให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางต่อกับเมนเฟรม ก็เปลี่ยนเป็น ระบบเครือข่ายที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แทน ความเป็นมา ระบบสื่อสาร ข้อมูล ….

6 การสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จะ ประกอบด้วย องค์ประกอบของการ สื่อสารข้อมูล องค์ประกอบของการ สื่อสารข้อมูล

7 อุปกรณ์การ สื่อสารข้อมูล  Modem  front-end Processor  Multiplexer  Cluster Control Unit

8 อุปกรณ์การสื่อสาร ข้อมูล  Modem  front-end Processor  Multiplexer  Cluster Control Unit

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข [ ระบบสื่อสา รข้อมูล ] โดย …สุชญา ควรพันธุ์   อาจารย์ 2 ระดับ 7 กลุ่มการงานอาชีพและ เทคโนโลยี สาระ 4 เทคโนโลยี สารสนเทศ  

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google