งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำราชาศัพท์ ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย + ภาษาต่างประเทศ บาลี, สันสกฤต, เขมร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำราชาศัพท์ ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย + ภาษาต่างประเทศ บาลี, สันสกฤต, เขมร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำราชาศัพท์ ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย + ภาษาต่างประเทศ บาลี, สันสกฤต, เขมร

2 ชนิดของคำราชาศัพท์ 1. นามราชาศัพท์ ( พระบรม, พระราช, พระ ) 2. สรรพนามราชาศัพท์ 3. กริยาราชาศัพท์ คำกราบบังคมทูล

3 ข้อสังเกต 1. “ หลวง ” ใช้ประกอบกับคำนามที่ เป็นไปได้ทั้ง สัตว์ สิ่งของ และคน 2. “ ต้น ” ใช้ประกอบกับคำนามที่ เป็นไปได้ทั้ง สัตว์ สิ่งของ ไม่ใช่คน 3. นามราชาศัพท์ ต้น ประกอบ = ดีอันดับ หนึ่ง ใช้กับ K เฉพาะ เช่น ม้า ต้น

4 ข้อควรระวัง 1. ไม่ใช้คำว่า ทรง นำหน้ากริยา ราชาศัพท์ สำเร็จรูป เช่น ทรงเสวย, ทรง โปรด 2. ไม่ใช้คำว่า ทรงมี หรือ ทรงเป็น นำหน้าคำนามราชาศัพท์ เช่น ทรง มีพระบรมราชโองการ


ดาวน์โหลด ppt คำราชาศัพท์ ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย + ภาษาต่างประเทศ บาลี, สันสกฤต, เขมร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google