งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย+ภาษาต่างประเทศ บาลี,สันสกฤต,เขมร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย+ภาษาต่างประเทศ บาลี,สันสกฤต,เขมร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย+ภาษาต่างประเทศ บาลี,สันสกฤต,เขมร

2 ชนิดของคำราชาศัพท์ 1. นามราชาศัพท์ (พระบรม,พระราช,พระ)
2. สรรพนามราชาศัพท์ 3. กริยาราชาศัพท์ คำกราบบังคมทูล

3 ข้อสังเกต 1. “หลวง”ใช้ประกอบกับคำนามที่เป็นไปได้ทั้ง สัตว์ สิ่งของ และคน 2. “ต้น” ใช้ประกอบกับคำนามที่เป็นไปได้ทั้ง สัตว์ สิ่งของ ไม่ใช่คน 3. นามราชาศัพท์ ต้น ประกอบ = ดีอันดับ หนึ่ง ใช้กับ K เฉพาะ เช่น ม้าต้น

4 ข้อควรระวัง 1. ไม่ใช้คำว่า ทรง นำหน้ากริยาราชาศัพท์
1. ไม่ใช้คำว่า ทรง นำหน้ากริยาราชาศัพท์ สำเร็จรูป เช่น ทรงเสวย,ทรงโปรด 2. ไม่ใช้คำว่า ทรงมี หรือ ทรงเป็น นำหน้าคำนามราชาศัพท์ เช่น ทรงมีพระบรมราชโองการ


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของคำราชาศัพท์ มาจากคำไทย+ภาษาต่างประเทศ บาลี,สันสกฤต,เขมร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google